Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Widzę, słyszę, czuję i reaguję - przeciw dyskryminacji kobiet w miejscu pracy

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
opolskie
Opole
2015-02-09 - 2016-04-30
182 497,15 PLN
164 189,91 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych, kobiety, prawa pracownicze
Opis projektu
Wywiady przeprowadzone przez Stowarzyszenie z kobietami z województwa opolskiego pokazują, że dyskryminacja kobiet w miejscu pracy kojarzy się z nierównym traktowaniem przy rekrutacji i w wynagradzaniu, natomiast pomijane są zachowania takie jak: wygłaszanie komentarzy i żartów opartych na stereotypach płci, ocenianie przez pryzmat urody, wypowiedzi lekceważące problem przemocy i molestowania seksualnego, zachowania umniejszające kompetencje kobiet, komentarze i zachowanie dyskryminujące ze względu na wiek.
Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom województwa opolskiego problemu dyskryminacji kobiet poprzez działania edukacyjne, a także wsparcie osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć.
Dzięki projektowi ponad 400 osób nauczyło się rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne i poznało sposoby reagowania na nie. Zrealizowano cykl warsztatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji. Zorganizowano 2 gry miejskie, przybliżające uczestnikom sytuację osoby dyskryminowanej. Udzielono wsparcia prawnego i psychologicznego 31 kobietom, które doświadczyły dyskryminacji lub mobbingu w pracy. Zorganizowano 2 wykłady otwarte wraz z 2 dyskusjami panelowymi, 2 seanse filmowe oraz 2 spotkania z ekspertami, których celem było wspólne przedyskutowanie strategii przeciwdziałania dyskryminacji kobiet. Opublikowano 8 artykułów w prasie lokalnej i dwukrotnie wyemitowano 4 audycje radiowe na temat dyskryminacji kobiet. Publikację graficzną, która pokazuje sytuację kobiety doświadczającej dyskryminacji oraz sposoby radzenia sobie z nią, wydrukowano w liczbie 500 sztuk.
W warsztatach antydyskryminacyjnych wzięło udział 76 osób. W grach uczestniczyło 39 osób. Wsparcia prawnego i psychologicznego udzielono 31 kobietom. 310 osób wzięło łącznie udział w wykładach i dyskusjach. Publikacja została rozesłana do ponad 50 firm, instytucji i organizacji.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny