Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Twój głos ratuje Twój las-początek partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami

Partycypacja publiczna Zakończony
podkarpackie
Leszczawa Dolna
2015-03-01 - 2016-04-30
290 418,00 PLN
260 728,00 PLN
ochrona środowiska, instytucje publiczne
Opis projektu
Projekt skupiał się na problemie braku partycypacji społecznej w zarządzaniu Lasami Państwowymi. Jego celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu gospodarki leśnej na usługi ekosystemowe i poinformowanie obywateli o prawnej możliwości udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania w lasach inwestycji oddziałujących negatywnie na przyrodę. Projekt skierowany był przede wszystkim do lokalnych interesariuszy, przyrodników, studentów, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz turystów, zainteresowanych przyrodą karpackich lasów, głównie z terenu Beskidu Niskiego, Bieszczad i Pogórza Przemyskiego.
Zorganizowano szkolenia dotyczące partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami, opracowano ulotkę promującą konsultacje społeczne Planów Urządzania Lasu, stworzono przewodnik partycypacyjny będący kompendium wiedzy na temat procedury opracowania Planów Urządzenia Lasu, stworzono film pokazujący problemy zarządzania zasobami leśnymi Lasów Państwowych oraz możliwość udziału społecznego, promowano konsultacje społeczne w zarządzaniu lasami podczas spotkań ze studentami, wykładowcami, osobami zainteresowanymi oraz naukowcami, a także podczas ogólnopolskich imprez plenerowych związanych z ochroną środowiska.
Dzięki tym działaniom wzrosła społeczna świadomość na temat prawnych możliwości udziału obywateli w procesie opracowywania wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach. Dowodem jest zaangażowanie obywateli - złożenie przez nich uwag i wniosków do aktualnie opracowanych planów urządzenia lasu oraz wniosków o utworzenie nowych form ochrony przyrody.
Partnerem projektu była Fundacja WWF Polska posiadająca doświadczenie w prowadzeniu kampanii telewizyjnych i kontakty z dziennikarzami, co ułatwiło dotarcie do mediów ogólnopolskich, a tym samym do większej liczby odbiorców.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny