Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obserwatorium obywatelskie: Polityka lokalowa i mieszkaniowa

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-03-31
257 601,13 PLN
230 593,71 PLN
polityki lokalne, samorząd
Opis projektu
Problemem polityki lokalowej jest zarówno niedobór mieszkań, jak i polityka dotycząca lokali usługowych w parterach budynku. Brakuje strategicznych programów, które przyczyniłyby się do zwiększenia dostępności lokali mieszkalnych, a nowo prezentowane projekty są nieefektywne. Niedobór lokali generuje wiele problemów społecznych. Wiele lokali w parterach budynków pozostaje własnością publiczną, która jest źle kształtowana przez procedury planistyczne.
Celem projektu była poprawa jakości polityki lokalowej w wybranych miastach.
Przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych dotyczących polityki mieszkaniowej i lokalowej oraz analizę istniejących danych ilościowych dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Stargardzie Szczecińskim. Przeprowadzono 13 wywiadów z urzędnikami odpowiedzialnymi za politykę mieszkaniową na szczeblu centralnym i samorządowym. Uzyskano odpowiedzi na 20 wniosków o informację publiczną złożonych do urzędów dzielnic i miast. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań i analiz przygotowano rekomendacje dla ustawodawcy oraz rekomendacje strategiczne, które przekazano parlamentarzystom i przedstawicielom rządu. Raport i inne publikacje, które opracowano w ramach projektu, trafiły łącznie do ok. 4800 osób. Ponadto zbudowano sieć strażniczą 20 organizacji monitorujących postępy w pracach samorządu na rzecz wprowadzenia rekomendacji oraz spopularyzowano uniwersalne metody kontroli obywatelskiej w zakresie lokalnej polityki mieszkaniowej. Przeprowadzono warsztaty na temat polityki lokalowej w Warszawie, Krakowie i Łodzi oraz debatę na temat polityki lokalowej w Warszawie – w wydarzeniach tych wzięło udział prawie 180 osób. Powstała strona internetowa i profil na Facebooku.

Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości społecznej w obszarze polityki lokalowej – informacje i materiały o problemach polityki mieszkaniowej w Polsce trafiły do około 15 tys. osób. Ponadto zawiązana została trwała współpraca pomiędzy organizacjami.
Partnerzy projektu brali udział w spotkaniach roboczych zespołu i w pracach wykonywanych na rzecz każdego produktu. Dzięki Forum Od Nowa nawiązano kontakt ze środowiskiem organizacji zajmujących się polityką mieszkaniową; Forum Rozwoju Warszawy miało szczególny wkład w tematykę polityki lokalowej i planowania przestrzennego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny