Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży

Dzieci i młodzież Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2015-03-01 - 2016-04-30
347 542,05 PLN
308 039,97 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Według badań przeprowadzonych przez Youth Partnership (Partnerstwo Rady Europy i Komisji Europejskiej dotyczące młodzieży) tylko 3 proc. młodych Polaków w wieku 15-24 lata deklaruje zainteresowanie polityką, a ponad 43 proc. uważa, że polityka jest zbyt skomplikowana, by ją zrozumieć. Z kolei według badań CBOS z 2012 r. – 47 proc. Polaków ma poczucie, że nie ma wpływu na to, co dzieje się na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym.
Youth Partnership zwraca też uwagę, że zmniejsza się zainteresowanie młodych obywateli państw europejskich życiem społecznym i politycznym.
Tymczasem aktywność i zrozumienie funkcjonowania struktur samorządowych są warunkiem uczestnictwa młodzieży w życiu obywatelskim oraz demokratycznym i przyczyniają się do tworzenia spójnego społeczeństwa.
Jedną z form włączania młodzieży w aktywność na terenie gmin i powiatów są młodzieżowe rady gmin. Na Dolnym Śląsku w chwili rozpoczęcia projektu funkcjonowały one jedynie w 20 proc. gmin, były mało aktywne i przeciętnie działały nie dłużej niż 2 lata.
Zamierzeniem projektu było zwiększenie uczestnictwa młodzieży w decyzjach podejmowanych przez władze w województwie dolnośląskim. Celem było także zebranie, połączenie i rozwój już funkcjonujących działań na rzecz partycypacji i konsultacji interesów młodzieżowych na Dolnym Śląsku, aby zwiększyć ich spójność oraz efektywność.
Efektem projektu jest utworzenie lub reaktywowanie 9 młodzieżowych rad gminy, w których działa lub z którymi współpracuje 200 młodych liderów z kilkunastu gmin i powiatów na Dolnym Śląsku.
Podczas projektu prowadzono działania wspierające i integrujące pracę lokalną, tj. seminaria, szkolenia i konferencje czy platformy współpracy pomiędzy środowiskami młodzieżowymi.
Z projektu skorzystała młodzież z województwa dolnośląskiego, a także otoczenie społeczne jej działań, w tym samorządy.
Partnerem projektu był Nordisk Institutt for Trening og Internasjonal Nettverk z Norwegii, który odpowiadał za zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą z obszaru krajów skandynawskich, przygotowanie wizyty studyjnej oraz wsparcie ewaluacji projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny