Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-04-01 - 2016-03-31
290 302,43 PLN
260 996,77 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Polskie gminy starające się o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2014-2020 na inwestycje w zakresie poprawy jakości powietrza, modernizacji energetyki czy rozwoju transportu publicznego muszą mieć Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Dlatego opracowują PGN, pomimo braku ram prawnych i szczegółowych wytycznych. Władze gmin i lokalne społeczności mają ograniczoną wiedzę o korzyściach z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz narzędziach, które mogą zastosować. Nie dostrzegają też wartości współpracy między urzędem a mieszkańcami w zakresie opracowania PGN.
Celem projektu było zwiększenie kontroli obywatelskiej nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną oraz udziału mieszkańców gmin w tworzeniu i wdrażaniu PGN. W dłuższej perspektywie efektem ma być poprawa jakości PGN.
W ramach projektu opracowano Narzędzie Kontroli Obywatelskiej PGN (NKO) – listę pytań dającą lokalnym organizacjom pozarządowym i mieszkańcom możliwość kontrolowania i opracowywania PGN bez pomocy specjalistów. NKO przetestowano w 40 gminach z terenu całej Polski. Wnioski i rekomendacje zebrano w raporcie „Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”. Przygotowano też elektroniczną broszurę na temat gospodarki niskoemisyjnej i zasad korzystania z NKO. Wypracowane materiały rozesłano do wszystkich gmin oraz do ponad 400 organizacji pozarządowych w Polsce. Rezultaty projektu zaprezentowano na ogólnopolskiej konferencji i konferencji prasowej, czego efektem było 10 publikacji w mediach ogólnopolskich i branżowych. Projekt był szeroko promowany przez stronę www i media społecznościowe.
Dzięki projektowi wzrósł poziom wiedzy obywateli i urzędników na temat gospodarki niskoemisyjnej oraz korzyści związanych z jej rozwojem na poziomie lokalnym. Wypracowane materiały przyczynią się do podniesienia jakości PGN i zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w ich tworzeniu i aktualizacji.
Instytut na rzecz Ekorozwoju uczestniczył w realizacji wszystkich zadań, a kluczową rolę odegrał w gromadzeniu materiałów niezbędnych do kontroli. Framtiden i våre hender opracował materiał na temat tworzenia polityki klimatycznej na poziomie lokalnym w Norwegii, konsultował NKO oraz zbiorcze wnioski z kontroli i rekomendacje oraz zaprezentował na konferencji norweskie rozwiązania.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny