Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Zoom na Rady Seniorów - Uniwersytet Obywatelski

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
276 179,12 PLN
248 179,38 PLN
seniorzy
Opis projektu
W Polsce funkcjonuje ponad sto rad seniorów. Badanie rad seniorów i bezpośrednia współpraca Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z nimi w ramach pierwszej edycji projektu wykazały, że rady mają trudności w określeniu swoich celów i skonkretyzowaniu działań, jakie mogą podjąć we współpracy z samorządami. Samorządy zaś często nie mają jasno sprecyzowanych celów polityki senioralnej, a także rzadko zwracają się do rad z zaproszeniem do współpracy w tym zakresie.

Celem „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski” było zainicjowanie kontaktu między radami seniorów a jednostkami samorządu terytorialnego oraz ukazanie wartości możliwej współpracy, która może przynieść wymierne korzyści dla obu stron.

W ramach projektu 10 Partnerstw złożonych z rad seniorów i przedstawicieli samorządów zrealizowało projekty dotyczące m.in. projektowania przestrzeni przyjaznej seniorom, edukacji obywatelskiej, diagnozy potrzeb seniorów, uruchomienia klubów seniora, pilotażu teleopieki. Powołano Klub Ambasadorów Obywatelskich 50+ - grono 15 lokalnych liderów i liderek, z którymi nawiązano współpracę w zakresie szerokiego promowania aktywności obywatelskiej, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami czy osobistą historią społecznego zaangażowania. Zrealizowane w ramach „Zoomu…” działania rad seniorów i samorządów opisano w formie prostych scenariuszy - „Pomysły do zrobienia” oraz publikacji „Rady Seniorów. Interwencje”.

W projekcie udział wzięły doświadczone rady seniorów i zupełnie nowe i mniej doświadczone rady, różniące się pod względem sposobów działania czy wielkości gminy: Koszalin, Suwałki, Toruń, Legionowo, Prudnik, Opole, Przemyśl, Tychy, Miechów, Łazy. Przedstawiciele Towarzystwa „ę” odwiedzili każde z 10 miejscowości wyłonionych w ramach konkursu (wizyty diagnozujące). Podczas kilkugodzinnego warsztatu rady seniorów wspólnie z przedstawicielami JST starały się określić zadanie realizujące ważny cel lokalnej polityki senioralnej, które miało być zrealizowane w ramach projektu. Następnie odbyły się 3 dwudniowe zjazdy szkoleniowo-warsztatowe w Warszawie, podczas których reprezentanci rady i samorządów (40 osób) mieli okazję spotkać się i dopracować wybrane zadania oraz zdobyć wiedzę m.in. o samorządzie, diagnozowaniu potrzeb, kompetencjach rad seniorów, komunikacji i pracy zespołowej.

Odbiorcami projektu byli członkowie rad seniorów, urzędnicy i radni z 10 gmin w Polsce.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny