Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Szkoła bez homofobii

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-04-01 - 2016-04-30
203 703,88 PLN
183 328,88 PLN
LGBTQ, system oświaty
Opis projektu
Z badań przeprowadzonych przez Kampanię przeciw Homofobii, Lambdę Warszawa i Fundację Transfuzja (Warszawa, 2012) wynika, że w 1/3 przypadków dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną sprawcami byli koledzy ze szkoły lub uczelni, a do 31% tych zdarzeń doszło w szkole. Część szkół deklaruje przeciwdziałanie homofobii szkolnej, jednak działania te są często nieskuteczne, co potwierdza raport Kampanii Przeciw Homofobii. Badanie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (Warszawa, 2011) pokazuje, że w Polsce nie istnieje oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli związana z tematem homofobii.
Celem projektu było przygotowanie osób doskonalących kadrę nauczycielską szkół do prowadzenia szkoleń związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na przejawy homofobii.
Pracownicy systemu doskonalenia nauczycieli zdobyli kompetencje do przeciwdziałania homofobii szkolnej , stając się jednocześnie grupą sojuszników osób LGBT w tego typu placówkach.
Opracowano model szkoleniowy i podręcznik (druk 300 sztuk). Zebrano 24 "dobre praktyki" dotyczące przeciwdziałania homofobii szkolnej, przetestowano nowy model szkoleniowy i podczas 3 szkoleń przygotowano 43 osób z całego kraju do prowadzenia zajęć. Na konferencji podsumowującej zaprezentowano model szkoleniowy i podręcznik. Przeszkolono 43 osoby zajmujące się doskonaleniem nauczycieli. Z rezultatami projektu zapoznały się 24 osoby obecne na konferencji i 300 osób, do których dotarł podręcznik.
Organizacja współpracowała z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które odpowiadało za rekrutację do szkoleń oraz konsultacje merytoryczne scenariusza, programu szkoleń, publikacji i programu konferencji. Drugim partnerem było Centrum Inicjatyw UNESCO, które również pomagało w przeprowadzeniu rekrutacji do szkoleń.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny