Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Pięknie się różnimy, możemy działać razem.

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-02-29
69 666,23 PLN
62 666,23 PLN
Opis projektu
Na terenie dzielnicy Targówek w Warszawie znajduje się Ośrodek dla Cudzoziemców. Mieszkają w nim głównie Czeczeni, którzy decyzję o wyjeździe z kraju podejmowali w ostateczności, w poczuciu zagrożenia i bezsilności. Ich sytuacja po przekroczeniu granicy Polski jest niepewna, przebywają na terenie ośrodka przez kilkanaście miesięcy. Dzieci imigrantów przeżywają stres z wielu powodów: trauma wojenna, ucieczka i izolacja od ojczyzny, niepewność jutra, nieznajomość języka itp. Większość z nich uczęszcza w tym czasie do Szkoły Podstawowej nr 58 w Warszawie. W 2014 r. na Targówku uczyło się 107 dzieci imigrantów, z czego 44 w tej jednej szkole.
Dzieci pozostające w procedurze uchodźczej mają niską frekwencję, ich edukacja jest mało efektywna. Z drugiej strony polscy rówieśnicy zachowują się wobec nich obojętnie, a czasami agresywnie.
Celem projektu była integracja dzieci cudzoziemców uczących się w Szkole Podstawowej nr 58 w Warszawie z polskimi rówieśnikami poprzez organizację wspólnych działań edukacyjnych i wydarzeń. Zamierzano też stworzyć stałą formę współpracy między rodzicami, szkołą i władzami dzielnicy, dotyczącą integracji dzieci polskich i czeczeńskich.
Po realizacji projektu na terenie szkoły stwierdzono mniej zachowań agresywnych wśród dzieci. Inne placówki edukacyjne na terenie dzielnicy Targówek zwróciły uwagę na różnorodność kulturową Szkoły Podstawowej nr 58 i informują o podejmowanych w niej działaniach integracyjnych i możliwości uzyskania tam wsparcia w przypadku pojawienia się podobnych problemów.
W ramach projektu zrealizowane zostały działania edukacyjne dotyczące wielokulturowości oraz wydarzenia integrujące dzieci i młodzież z Targówka z rówieśnikami z innych krajów. Odbyły się m.in. tematyczne spotkania wielokulturowe oraz szkolenia dla polskiej młodzieży i dzieci na temat odmienności kulturowej, tolerancji i praw człowieka. Zorganizowano warsztaty „Jak bronić się przed przemocą rówieśniczą?", działania integracyjne dla rodzin, zajęcia wzajemnej nauki języków dla dzieci, wspólne zajęcia sportowe, a także happening plastyczny promujący język przyjaźni.
Z projektu skorzystały dzieci i młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej nr 58 w Warszawie z rodzin polskich oraz rodzin cudzoziemców zamieszkujących pobliski Ośrodek dla Cudzoziemców.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny