Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nasze małe wielkie sprawy-młodzi obywatele

Dzieci i młodzież Zakończony
lubuskie
Pamięcin
2015-04-01 - 2016-03-31
78 517,72 PLN
70 439,50 PLN
mowa nienawiści
Opis projektu
Gmina Górzyca składa się głównie z tzw. popegeerowskich wiosek. Oznacza to, że większą część społeczeństwa gminy dotykają problemy materialne, a to skutkuje m.in. opuszczaniem przez młodych ludzi rodzinnych miejscowości zaraz po ukończeniu szkoły. Według danych GUS z 2013 r. prawie 80 proc. ogółu mieszkańców gminy Górzyca stanowią osoby dorosłe.
Zgodnie z obserwacjami Fundacji Kształcenia Kreatywnego lokalna społeczność w małym stopniu identyfikuje się z miejscem zamieszkania oraz nie okazuje szacunku dla własności publicznej, o czym świadczą zdewastowane budynki i zaśmiecone, zniszczone miejsca wspólnej użyteczności. Mieszkańcy nie uczestniczą w sprawach publicznych związanych z ich miejscem zamieszkania, a kontakty międzyludzkie charakteryzuje wysoki stopień agresji.
Takie postawy przekazywane są młodemu pokoleniu.
Celem projektu były rozwój zaangażowania społecznego młodych mieszkańców gminy i ich odpowiedzialności za własne środowisko oraz kształtowanie przedsiębiorczych postaw młodzieży.
Dzięki projektowi powstała 10-osobowa grupa młodych wolontariuszy, która angażuje się w działania prowadzone przez Fundację na terenie gminy Górzyca. Ponadto z grona uczestników projektu wyłoniła się Młodzieżowa Rada Gminy, która od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie współorganizatorem warsztatów edukacji obywatelskiej dla swoich rówieśników.
Podczas projektu 20 młodych osób opracowało biznesplany własnych pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy. Dzieci i młodzież uczestniczyły w cyklu warsztatów dotyczących edukacji obywatelskiej, tolerancji i przeciwdziałania agresji oraz w wizytach studyjnych w różnych gminnych instytucjach. Zorganizowano cykliczne debaty mieszkańców wsi, w których także wzięła udział młodzież.
Z projektu skorzystały dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat z popegeerowskich miejscowości: Pamięcin, Laski Lubuskie, Radówek, Żabice i Spudłów w gminie Górzyca.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny