Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego.

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
349 966,48 PLN
314 959,98 PLN
planowanie przestrzeni
Opis projektu
Ustawa o planowaniu przestrzennym przewiduje udział mieszkańców i określa jego minimalny zakres. Jest ona hermetyczna i złożona, przez co ogranicza partycypację na wczesnych etapach powstawania planu, przenosząc dyskusję na ostatni etap, kiedy mieszkańcy starają się blokować uchwalenia niechcianych przez siebie planów.
Celem projektu "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego" było testowanie sposobów na rozszerzenie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym, by efektywniej włączyć mieszkańców w proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Doświadczenia zebrane podczas procesów posłużyły do sformułowania rekomendacji dotyczącego rozwijania partycypacji w planowaniu miejscowym w Warszawie.

W ramach projektu pilotażowo przeprowadzono 3 procesy konsultacyjne dotyczące 3 procedur planistycznych (łącznie ponad 1200 mieszkańców). Opracowano narzędzia do konsultacji społecznych: badanie wstępne, informator o planie miejscowym, spacer architektoniczny, warsztaty diagnostyczne, geoankieta internetowa w 2 wersjach, mobilny pawilon konsultacyjny do prezentacji projektów planów w trenie, makieta, edukacja przestrzenna. Stowarzyszenie "Odblokuj" opracowało autorski sposób konsultowania planów miejscowych, który wspiera mieszkańców, projektantów i sprawia, że procedura planistyczna jest bardziej efektywna. Projektanci i urzędnicy docenili wiedzę od mieszkańców, dzięki której plany miejscowe mogą lepiej odpowiadać na lokalne potrzeby. W projekcie dyskutowano o wyzwaniach z ekspertami z różnych miast i państw. Inspiracją do działania były wyjazdy studyjne. W efekcie projektu i jego ewaluacji sformułowano rekomendacje dotyczące realizacji konsultacji społecznych w tworzeniu planu w Warszawie, które już są wdrażane w rozpoczynających się aktualnie procedurach planistycznych. Doświadczenia zebrane w projekcie prezentuje publikacja "plan na plan. partycypacja w planowaniu miejscowym".

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Warszawy, urzędnicy i projektanci.

Partner, Centrum Komunikacji Społecznej, pomagał w organizowaniu spotkań z projektantami, urzędnikami. Ułatwiał również organizowanie spotkań warsztatowych i informacyjnych w instytucjach z którymi współpracowaliśmy: Teatrze Rampa i w urzędach dzielnicowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny