Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kalejdoskop

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-04-30
194 599,98 PLN
174 782,13 PLN
wolontariat, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Doświadczenie Fundacji Mederi w pracy z tzw. trudną młodzieżą pokazuje, że młodzi ludzie z rodzin wieloproblemowych często są źle traktowani przez dorosłych i nie znają innych wzorców zachowań. Przez to w podobny sposób traktują innych ludzi. Tę opinię potwierdzają badania przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2011 r. Wynika z nich, że 93 proc. dzieci powiela negatywne doświadczenia wyniesione z domu, tj. alkoholizm czy narkomanię oraz agresję, która stanowi dla nich sposób na przetrwanie. Tak więc młodzi ludzie, będąc ofiarami przemocy, stają się jej sprawcami; dyskryminowani stają się dyskryminującymi.
Celem projektu było wsparcie tzw. trudnej młodzieży z Warszawy i rozwój jej zaangażowania społecznego na rzecz osób dyskryminowanych, m.in. poprzez pokazanie jej innych niż wyniesione z domów rodzinnych wzorców zachowań i uwrażliwienie na problem mowy nienawiści.
Dzięki projektowi 64 młode osoby z trzech ośrodków socjoterapeutycznych w Warszawie zaczęły angażować się w przeciwdziałanie mowie nienawiści i budowanie tolerancji wobec ludzi dyskryminowanych.
Uczestnicy projektu przez 10 miesięcy brali udział w cyklu warsztatów edukacyjno-artystycznych oraz w redagowaniu strony internetowej i fanpaga na FB. W ramach warsztatów powstała m.in. gazeta o prawach dziecka, cykl trzech fotostory o prawach dziecka, tolerancji i dyskryminacji, projekt etniczny i fotograficzny oraz film na temat hejtowania i praw człowieka. Ukazały się też publikacje dotyczące problematyki projektu na stronie Rzecznika Praw Dziecka, powstały: audycja radiowa, program telewizyjny i relacje prasowe.
Z projektu skorzystała młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym–podopieczni ośrodków socjoterapeutycznych w Warszawie.
Partnerami projektu były: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8. Odpowiadały one za rekrutację, organizację warsztatów oraz zapewniały opiekę pedagogiczną uczestnikom.
Partnerami były też: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która pełniła rolę eksperta w zakresie działań edukacyjnych dotyczących praw dziecka i publikacji na ten temat oraz Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, która współorganizowała wizytę studyjną w Teremiskach i warsztaty edukacyjno-artystyczne.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny