Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przestrzeń obywatelska - Koszalin Śródmieście

Partycypacja publiczna Zakończony
zachodniopomorskie
Koszalin
2015-02-02 - 2016-03-31
256 594,96 PLN
229 994,96 PLN
planowanie przestrzeni, rewitalizacja, samorząd
Opis projektu
Organizacja zaobserwowała problemy w komunikacji samorządu miasta Koszalina z mieszkańcami oraz przekonanie wielu z nich, że nie mają wpływu na planowanie kierunków rozwoju miasta. Projekt służył zwiększeniu zaangażowania koszalinian w życie samorządu lokalnego w związku z przygotowaniem do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina. Była to pierwsza tego typu próba zmobilizowania mieszkańców w proces planowania wyglądu przestrzeni miejskiej.
Celem projektu było zainicjowanie procesu dialogu władz i mieszkańców, aby dać obywatelom możliwość zgłaszania swoich propozycji dotyczących rozwoju Śródmieścia.
Najważniejsze rezultaty projektu to: wypracowanie dokumentu „Kierunki rozwoju Śródmieścia Koszalina na lata 2016-2025”, który będzie wykorzystywany przy tworzeniu programów i aktualizacji planu zagospodarowania Śródmieścia; przeprowadzenie 26 spotkań z udziałem mieszkańców; stworzenie wystawy oraz publikacji promujących aktywność obywatelską.
Wykorzystywano metodologię otwartych spotkań, warsztatów, kawiarenek obywatelskich, które dawały możliwość swobodnej wypowiedzi i pogłębionej debaty nad potencjałem, problemami i propozycjami nowych rozwiązań w Śródmieściu. Stale prowadzono kampanię promocyjną i upowszechniającą – poprzez media lokalne i społecznościowe oraz dzięki specjalnie zorganizowanej wystawie i publikacji.
Powyższe działania zaktywizowały społeczność do włączania się w planowanie i podejmowanie lokalnych inicjatyw, spowodowały wzrost świadomości władz na temat znaczenia udziału mieszkańców w procesach tworzenia lokalnych rozwiązań.
We wszystkich działaniach wzięło udział ponad 1.600 osób, w tym m.in.: przedstawiciele Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców i zespołów działających przy Urzędzie.
Było to kolejne działanie organizacji w partnerstwie z Gminą Koszalin. Współudział Miasta w realizacji projektu zapewnił niezbędne wsparcie merytoryczne, organizacyjne i pozwolił zwiększyć jego znaczenie w oczach lokalnej społeczności.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny