Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

MamPrawoWiedziec i MojaPolis w roku wyborów: merytorycznie o polityce i danych

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
337 259,12 PLN
300 863,52 PLN
dostęp do danych publicznych, nowe technologie
Opis projektu
Wiedza o tym, kim są i w jaki sposób realizują swój mandat przedstawiciele wybrani w wyborach zachęca obywateli do stawiania pytań, wzmacnia mechanizmy demokracji i motywuje władzę do transparentnego działania. Szczególnie istotne jest, by dostęp do informacji upowszechniać w trakcie kampanii wyborczych. Ważne jest również, by wskazywać, jak poszczególne decyzje polityczne odnoszą się do faktów i danych dotyczących Polski i społeczeństwa.
Celem projektu było dostarczanie obywatelom wiedzy o poglądach kandydatów i działaniach władzy (Parlamentu/rządu/Prezydenta) oraz wyjaśnianie podstaw podejmowanych przez nich decyzji. W tym celu kolekcjonowano i upubliczniano dane o blisko 1000 politykach i kilku tysiącach kandydatów w wyborach (MamPrawoWiedziec.pl) oraz dane opisujące sytuację społeczną i gospodarczą Polski (Partner - MojaPolis.pl). Napisano i opublikowano ponad 100 analiz, opracowań danych, raportów, zapowiedzi Sejmu i PE oraz infografik przedstawiających polityków oraz dane dot. kwestii, do których odnosiły się ich decyzje. Rozpowszechniane teksty były publikowane lub cytowane zarówno przez najważniejsze, ogólnopolskie, jak i lokalne media.
Poczyniono starania, by zaangażować władze w udostępnianie danych o jej działaniach, oraz zaangażować obywateli w dialog z reprezentantami.
W ramach projektu dostarczono dane i analizy na temat parlamentarzystów, prezydentów miast oraz kandydatów. Przy zaangażowaniu 50 organizacji i ekspertów opracowano kwestionariusz doświadczenia i poglądów kandydatów do Sejmu. Opublikowano ponad 900 udzielonych na niego odpowiedzi, opracowano ok. 1500 oświadczeń majątkowych. Rozwijano bazę ponad 700 biografii polityków. Partner - MojaPolis.pl - pozyskał dane dotyczące m.in. wyników wyborów parlamentarnych i referendum, frekwencji, turystyki, cyfryzacji i przestępczości. Partner uczestniczył w opracowaniu danych i promocji tekstów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny