Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
80 617,60 PLN
71 617,60 PLN
instytucje publiczne
Opis projektu
W Polsce nie było do tej pory tradycji debaty poświęconej wyborom na ważne stanowiska dotyczące ochrony praw i wolności obywateli. Wybory te odbywały się szybko i bez refleksji, obywatele nie wiedzieli, jakie obowiązują kryteria, kto został zgłoszony i jakie ma kompetencje, ani co decyduje o wyborze. W 2015 roku kończyła się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK), niespodziewanie ze stanowiska ustąpił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a w 2016 roku miała zaś skończyć się kadencja Prokuratora Generalnego (PG). Oznacza to, że dominująca siła polityczna mogła obsadzić wiele ważnych stanowisk w organach sądowych i organach ochrony prawnej na najbliższe lata.
Celem projektu było doprowadzenie do tego, aby wybory na ważne stanowiska związane z ochroną praw i wolności obywateli były dobrze zaplanowane i transparentne oraz, aby o wyborze decydowała rzetelna ocena kompetencji.
W ramach projektu zmonitorowano i opisano przebieg 6 procedur wyborczych. Zaprezentowane w raporcie z projektu okoliczności towarzyszące wyborowi osób na najważniejsze stanowiska państwowe mogą stanowić ważny element debaty publicznej i być podstawą działań zmierzających do zwiększenia transparentności i rzetelności podczas wyborów na najważniejsze stanowiska w państwie.
W ramach projektu nawiązano współpracę z organizacjami zainteresowanymi badaniem przejrzystości w procedurach wyborczych (Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Prawników, Fundacją Panoptykon) i wspólnie dostosowano narzędzie monitoringu. Na bieżąco śledzono ogłoszenia kandydatów na monitorowane stanowiska. Ogłoszeni kandydaci wypełniali kwestionariusze, na których podstawie opracowywano „profile kandydatów”. Zorganizowano 3 spotkania z kandydatami na RPO, GIODO i PG oraz dyskusję poświęconą wyborom na sędziów TK. Wystosowano do decydentów i opinii publicznej kilkanaście stanowisk i apeli odnoszących się do monitorowanych wyborów. Działania były dokumentowane na stronie organizacji oraz w serwisach społecznościach Facebook i Twitter. Opracowano i wydano raport z rekomendacjami dostępny jako e-book i w formie wydrukowanej (100 egz.).
Beneficjentami projektu byli obywatele a w szczególności parlamentarzyści, środowiska prawnicze, organizacje obywatelskie i media.