Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Lokalnie zakręceni - aktywizacja obywatelska młodzieży z Kotliny Kłodzkiej

Dzieci i młodzież Zakończony
dolnośląskie
Kudowa Zdrój
Miejski Zespół Szkół, Duszniki Zdrój
2015-02-15 - 2016-03-15
69 609,68 PLN
62 609,68 PLN
nowe technologie, mowa nienawiści
Opis projektu
W „Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015” zwrócono uwagę na malejącą liczbę osób angażujących się w działalność organizacji pozarządowych, bierność lokalnej społeczności, niechęć do podejmowania nowych przedsięwzięć oraz niską świadomość obywatelską. Problemy te dotyczą głównie ludzi młodych. Dlatego też istnieje potrzeba rozwijania inicjatyw społecznych, włączania w nie młodzieży oraz promowania aktywności obywatelskiej i postaw prospołecznych wśród najmłodszych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej.
Celem projektu był rozwój zaangażowania społecznego młodych ludzi powiatu kłodzkiego poprzez utworzenie kilku grup aktywnej młodzieży, realizującej działania na rzecz społeczności lokalnych.
Dzięki projektowi w kilku miejscowościach ziemi kłodzkiej powstały grupy aktywnej młodzieży, która potrafi identyfikować potrzeby swoich społeczności i realizować projekty społeczne. Ponadto młodzież nawiązała współpracę z organizacją z Czech, z którą współorganizuje coroczne wydarzenie poruszające tematykę praw człowieka, problemy globalne, ekologiczne.
Przeprowadzono warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży w 7 szkołach. Odbyły się też spotkania z lokalnymi liderami i przedstawicielami władz samorządowych. Młodzież zrealizowała 7 własnych inicjatyw adresowanych do najbliższego otoczenia, z których skorzystało ok. 1000 osób. Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swoich działań podczas polsko-czeskiej konferencji o partycypacji młodzieży.
Z projektu skorzystały dzieci i młodzież z Kotliny Kłodzkiej.
Partnerem projektu z Norwegii był Norwegian Church Aid, który odpowiadał za organizację młodzieżowego sympozjum „ChangeMaker” i pokrył koszty pobytu uczestników z Polski.
Partnerami były też szkoły w Kudowie-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Szczytnej i Lewinie Kłodzkim.
Wsparcia organizacyjnego młodzieży udzielił partner – Stowarzyszenie Fundus Glacensis a Biblioteki w Szczytnej i Kudowie-Zdroju odpowiadały za współorganizację spotkań oraz angażowanie młodzieży w lokalne działania.
Partner, Stowarzyszenie Občanské sdružení Julinka z Czech, współorganizował zajęcia i warsztaty dla młodzieży polskiej i czeskiej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny