Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Droga do samodzielnosci

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
zachodniopomorskie
Koszalin
2015-02-02 - 2016-04-29
271 004,68 PLN
243 746,68 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Z przeprowadzonej przez organizację wśród 103 osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) ankiety wynika, że 70% z nich ma trudności z bezpośrednim występowaniem we własnym imieniu, 65% w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach społecznych, 94% chciałoby spróbować mieszkać poza domem rodzinnym. 164 przebadanych rodziców jako największe problemy usamodzielniania ONI podaje: brak gotowości i umiejętności ONI do samodzielnego życia, brak możliwości przeprowadzenia próbnego usamodzielniania, brak kompetencji własnych służących zmianie z postawy wyręczającej na wspierającą.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie i wyposażenie ich w umiejętności, które poprowadzą ku samodzielności i integracji ze społecznością.

24 ONI zwiększyły pewność siebie, aktywność, otwartość na nowe wyzwania, ich rodzice zostali wyposażeni w umiejętności świadomego wspierania dorosłych dzieci. W Koszalinie po raz pierwszy zaczęto rozmawiać o potrzebie utworzenia mieszkań wspomaganych.

Dla 24 ONI zorganizowano: warsztaty wzmacniające kluczowe kompetencje w zakresie samodzielności i zaradności osobistej (2 edycje po 19 godzin), treningi samodzielności w mieszkaniu treningowym (5 dla każdej osoby), obejmujące prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, utrzymanie czystości, gospodarowanie budżetem, planowanie jadłospisu i przygotowanie posiłków, organizowanie czasu wolnego, uczestnictwo w życiu społeczno–kulturalnym, pracę wolontariacką.25 rodzicom zaproponowano: 3 warsztaty uświadamiające konieczność usamodzielniania dorosłych ONI, prezentujące sposoby rozwijania ich zaradności życiowej i techniki wspierania oraz wizytę studyjną w organizacji prowadzącej mieszkania wspomagane (2 edycje - Stargard Szczeciński, Gdańsk). Ideę mieszkalnictwa wspomaganego promowano podczas Dnia Godności oraz ogólnopolskiej konferencji "Droga do samodzielności - dorosła niepełnosprawność".

Uczestnikami projektu były osoby z niepełnosprawnością intelektualną: 14 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 21-43 lata z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz 29 rodziców/opiekunów.

Partner zorganizował wizytę studyjną tematycznie związaną z mieszkalnictwem wspomaganym.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny