Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Młodzi liderzy miasta przyszłości

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
Klimaalliansen, Norwegia
2015-04-01 - 2016-04-30
212 454,66 PLN
190 758,15 PLN
nowe technologie, mowa nienawiści
Opis projektu
Legionowo określane jest „największą sypialnią stolicy”. Z uwagi na bliskość oraz dobre skomunikowanie codziennie tysiące mieszkańców Legionowa udaje się do Warszawy. Są to zarówno osoby pracujące, jak i ucząca się młodzież. Młodzi mieszkańcy wolą korzystać z oferty kulturalnej stolicy, przez co w mniejszym stopniu uczestniczą w życiu lokalnej społeczności.
Z drugiej strony, powiat legionowski jest terenem posiadającym duże walory przyrodnicze. Lasy w mieście zajmują ponad 10 proc. powierzchni, zaś w powiecie ponad 30 proc. W pobliżu znajduje się sztuczny akwen, a cały powiat leży między Wisłą a Narwią.
W związku z powyższym jednym ze sposobów na zwiększenie udziału młodzieży w życiu Legionowa mogą być działania z zakresu edukacji ekologicznej, mające charakter konkretnych aktywności społecznych.
Celem projektu był rozwój zaangażowania społecznego młodzieży z Legionowa oraz zwiększenie udziału młodych ludzi w podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej i w działaniach ekologicznych prowadzonych w mieście.
Dzięki projektowi w 8 szkołach Legionowa powstały grupy młodzieży, które prowadzą kampanie ekologiczne w swoich szkołach i na terenie miasta. Ponadto część uczestników projektu stworzyła redakcję pisma „Młody lider” i nawiązała współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Podczas projektu młodzież wzięła udział w cyklu szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji społecznych oraz warsztatach dziennikarskich i ekorozwoju. Uczestnicy projektu przeprowadzili kilka młodzieżowych kampanii ekologicznych i nawiązali współpracę z Urzędem Miasta. Wypracowali też kilka koncepcji Centrum Ekorozwoju w Legionowie, które zaprezentowali na konferencji podsumowującej.
Z projektu skorzystała młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Legionowa.
Partnerem projektu była organizacja Klimaalliansen z Norwegii, która odpowiadała za przygotowanie wizyty studyjnej i warsztatów dla polskiej młodzieży oraz wspierała tworzenie programów warsztatów w oparciu o norweskie doświadczenia Miasta Przyszłości.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny