Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
390 171,12 PLN
344 971,12 PLN
seniorzy, wolontariat
Opis projektu
Według badania GUS z 2011 r. tylko 3,8% osób w wieku 55+ działa aktywnie na rzecz społeczności, co jest najniższym wskaźnikiem spośród wszystkich grup wiekowych. Zakończenie działalności zawodowej nie przekłada się na zastąpienie jej innymi formami aktywnego starzenia się i powoduje zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Celem projektu było przygotowanie osób powyżej 55 roku życia do aktywnego spędzania czasu po zakończeniu pracy zawodowej poprzez realizację własnych projektów społecznych i wolontariat.
40 aktywnych zawodowo osób 55+ zdobyło nowe doświadczenia oraz umiejętności w zakresie działań społecznych. 8 z nich zrealizowało własne projekty społeczno - kulturalne, a 3 podjęły się współpracy wolontariackiej na stałe w organizacjach pozarządowych.
40 pracowników 55+ po warsztacie wprowadzającym wzięło udział w 4 wizytach studyjnych w instytucjach oferujących możliwość zaangażowania na zasadzie wolontariatu. Odbyło się 8 spotkań, na których uczestnicy wymieniali się inspiracjami i pomysłami na działania społeczne. Doświadczone animatorki kultury przeprowadziły cykl warsztatów służących zaprojektowaniu autorskich działań społeczno-kulturalnych i udzieliły uczestnikom wsparcia przy ich realizacji. 8 osób zrealizowało własne projekty społeczne, 22 osoby zaangażowały się w działania środowiskowe, 3 podjęły stałą współpracę wolontariacką. Do udziału w projekcie włączyło się 6 pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak również publicznego, stworzyli indywidualne ścieżki rozwoju tych osób w strukturach firmy. Powstała publikacja zawierająca rekomendacje dla pracodawców dotyczące sposobów wspierania aktywności społecznej osób powyżej 55 roku życia w ramach programu wolontariatu pracowniczego.
W projekcie wzięło udział 40 aktywnych zawodowo osób powyżej 55 roku życia i 6 pracodawców.
Partner polski, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", wniósł do projektu doświadczenia w zakresie metod współpracy z osobami powyżej 55 roku życia, narzędzia inkubacji projektów społeczno-kulturalnych oraz wsparcie animatorów kultury. Zorganizował też spotkania z absolwentami wcześniej realizowanych programów senioralnych.
Partner norweski, Centrum Wolontariatu w Tysvaer, wniósł do projektu pomysły na zaangażowanie osób powyżej 55 roku życia w wolontariat i prowadził konsultacje z uczestnikami.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny