Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nowe metody partycypacyjnego planowania infrastruktury transportowej.

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
Jernbaneverket, Norwegia
2015-03-01 - 2016-03-31
334 451,28 PLN
298 900,00 PLN
nowe technologie, planowanie przestrzeni
Opis projektu
W ostatniej dekadzie przyspieszyło w Polsce tempo inwestycji infrastrukturalnych. Konflikty, które rozwinęły się wokół niektórych z tych inwestycji w dużej mierze dotyczyły niskiego poziomu jakości konsultacji społecznych.
Nasz projekt miał na celu odpowiedź na ten problem, przez przygotowanie zainspirowanych metodologią stosowaną w foresighcie rozwiązań sprzyjających wysokiej jakości konsultacji dotyczących transportu i infrastruktury.
Efekt projektu to przetestowana metodyka wraz z narzędziem IT, uwzględniającym m.in. przestrzenny zasięg interesów i długoterminowe konsekwencje decyzji oraz ograniczającym wpływ cech indywidualnych i procesów grupowych szkodzących partycypacji. W osiągnięciu celów projektu korzystaliśmy z doświadczenia partnerów: Urzędu Miasta Płock oraz Jernbaneverket (norweskiej agencji ds. zarządzania siecią kolejową).
Wspólne z partnerami opracowano założenia i koncepcję nowatorskiego narzędzia informatycznego. Narzędzie przetestowano podczas pilotażowych konsultacji dotyczących infrastruktury rowerowej w Płocku. Na podstawie wyników konsultacji narzędzie informatyczne udoskonalono, a doświadczenia z całego procesu zostały opisane w publikacji “Foresight i Partycypacja”.
Nowe narzędzie jest wartościowym uzupełnieniem innych metod stosowanych w konsultacjach. Zwiększa dostępność, wygodę i szybkość uzyskiwania wartościowego wkładu społeczeństwa w planowanie, sprzyja konsensusowi. Konsultacje w Płocku dowiodły, że dobrym kierunkiem było wykorzystanie geowizualizacji.
Partner norweski wniósł do projektu swoje doświadczenia i przywiązanie do partycypacji, znajdujące wyraz w konkretnych rozwiązaniach formalnych. Były one punktem odniesienia w procesie opracowywania narzędzia. Bez partnera polskiego niemożliwe byłoby dostosowanie narzędzia do polskich realiów ani jego przetestowanie.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są jest płocki Urząd Miasta, który uwzględni głos mieszkańców w rozwoju infrastruktury rowerowej. Na przeprowadzonych konsultacjach skorzysta płocka społeczność. Pośrednimi beneficjentami są instytucje, które wykorzystają w przyszłości opracowane narzędzie, przyczyniając się do podnoszenia jakości planowania w całym kraju. Każda polska instytucja publiczna może skorzystać z rezultatu naszego projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny