Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Lublin rowerem - obywatelski monitoring (s)praw rowerowych

Kontrola obywatelska Zakończony
lubelskie
Lublin
2015-02-02 - 2016-04-30
251 672,59 PLN
226 505,33 PLN
samorząd, instytucje publiczne, finanse publiczne, polityki lokalne, zrównoważony transport
Opis projektu
Celem strategicznym Lublina jest 15% udział podróży rowerowych we wszystkich podróżach, co wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza oraz podniesie jakość życia w mieście. Urząd choć posiada dobrze opracowane dokumenty dot. polityki rowerowej nie wdraża ich w życie. Celem projektu było sprawdzenie jak są realizowane zapisy tych dokumentów oraz działanie na rzecz zmiany.
Przebadano 100 decyzji i 9 miejscowych placów wskazując skalę naruszeń przy stosowaniu wskaźników parkingowych. Sprawdzono 23 projekty i 19 zrealizowanych inwestycji rowerowych wskazując na odstępstwa od Standardów Rowerowych. Dokonano pierwszych w Lublinie pomiarów ruchu rowerowego, analizy danych z roweru publicznego i danych dotyczących wypadków rowerzystów rekomendując najpotrzebniejsze inwestycje. W trakcie spotkań z mieszkańcami wybranych dzielnic zaprezentowano wyniki monitoringu oraz odnotowano ich potrzeby dot. infrastruktury rowerowej. Dodatkowo opublikowano mapę tras rowerowych – zarówno w wersji cyfrowej jak i papierowej, dzięki czemu zachęcono mieszkańców do poruszania się rowerem. Wyniki projekty upowszechniono dzięki publikacji dwóch numerów czasopisma OIKOS. Pierwszy z nich został całkowicie wyczerpany w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Lokalnym aktywistom wręczono Poradnik Aktywnego Rowerzysty, dzięki któremu mogą samodzielnie lobbować na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości infrastruktury w Lublinie – wprowadzono automatyczną detekcję rowerzystów, naprawiono uszkodzenia infrastruktury, zlikwidowano nielegalny parking na drodze dla rowerów. Wznowiono dialog pomiędzy stroną społeczną a urzędem. Po 3 latach udało zorganizować się pierwsze posiedzenie Rady ds. Ruchu Rowerowego. Ze względu na objęcie przez członka naszego zespołu funkcji asystenta prezydenta nie mogliśmy zrealizować konfrontacyjnych działań, m.in. społecznych posiedzeń zespołu opiniującego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny