Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów i Seniorek

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Legionowo
2015-04-01 - 2016-04-30
319 989,27 PLN
286 007,27 PLN
wolontariat, seniorzy
Opis projektu
W Legionowie 23% ogółu mieszkańców to osoby 60+ (GUS 2014) - więcej niż przeciętnie w kraju 16,9%, dlatego zagadnienia dotyczące osób starszych są jednym z ważniejszych problemów społecznych Legionowa. Osoby 60+ są szczególnie narażone na wykluczenie ekonomiczne, społeczne i systemowe („Diagnoza potrzeb starszych mieszkańców Legionowa”, Stowarzyszenie Nadzieja). Rekomendacje ekspertów wskazują na konieczność zwiększenia aktywności seniorów, gdyż ich bierność pogłębia izolację.
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób 60+ z Legionowa i okolic poprzez ich włączenie w działania społeczne.
Powstało Centrum Wolontariatu Seniorów, w działalność którego zaangażowały się 52 osoby. Wolontariusze utworzyli 5 grup samopomocowych.
Zrealizowano warsztaty: aktywizujące i dotyczące aspektów prawnych wolontariatu (76 uczestników), a dla zdeklarowanych wolontariuszy (52 osób): z obsługi komputerów, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, zarządzania czasem, czytania bajek dzieciom, elementów prawa. Dla wyłonionych 11 liderów zorganizowano 4-dniowy warsztat umiejętności liderskich i wizytę studyjną w Regionalnym Centrum Wolontariatu Seniorów w Gdańsku. Przeprowadzono coaching indywidualny dla 11 liderów (140 h) i dla 50 wolontariuszy (250 h), 36 osobom udzielono porad obywatelskich. Utworzono Centrum Wolontariatu Seniorów z bazą 52 wolontariuszy i 276 potencjalnych odbiorców usług, w ramach którego udzielono wsparcia 136 osobom. Wolontariusze pomagali także w organizacji imprez charytatywnych, akcji społecznych i zbiórek żywności. Przeprowadzono Dni Seniora i Dni Wolontariatu oraz wydano kalendarz ze zdjęciami z wydarzeń promujący projekt i CWS (120 szt.).
W szkoleniach uczestniczyło 75 osób 60+, 52 zaangażowały się w działania wolontariackie, z których bezpośrednio skorzystało 136 osób potrzebujących pomocy oraz 1680 odbiorców wsparcia w trakcie akcji społecznych.
Fundacja Pracownia Kompetencji prowadziła warsztaty aktywizujące i podnoszące kompetencje seniorów.
Ośrodek Pomocy Społecznej ułatwił dotarcie do osób potrzebujących pomocy, wspierał działalność Centrum Wolontariatu oraz moderował grupy samopomocowe.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny