Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dzieci z autyzmem – wyjście z siedleckiego cienia wykluczenia.

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Siedlce
2015-03-01 - 2016-03-31
70 000,00 PLN
63 000,00 PLN
niepełnosprawność, zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Z doświadczenia organizacji wynika, że placówki oświatowe nie realizują zaleceń z orzeczeń o niepełnosprawności, nauczyciele nie mają wystarczającego przygotowania do pracy z dziećmi z autyzmem, a rodzice nie znają praw przysługujących ich dzieciom. W Siedlcach niewielu rodziców korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO). Skarżą się oni na trudność w uzyskaniu tej formy wsparcia, brak odpowiednich specjalistów i niedostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb dziecka.
Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z autyzmem poprzez udzielenie wsparcia ich rodzicom, podniesienie specjalistycznych kompetencji lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli oraz poprawa trybu przyznawania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
Udzielono pomocy konsultacyjno-diagnostycznej 146 rodzicom z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, podniosły się kompetencje w zakresie efektywnych metod pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera 244 pedagogów oraz 47 przedstawicieli służby zdrowia odpowiedzialnych za wczesną diagnostykę dzieci. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiła pozytywna zmiana podejścia do SUO.
Uruchomiono punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla rodziców dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w ramach którego prowadzono poradnictwo telefoniczne (skorzystało 70 osób), konsultacje: socjalno-prawne (85 godzin dla 54 osób), logopedyczne (28 godzin dla 34 osób), pedagogiczne (25 godzin dla 26 osób), spotkania z terapeutą integracji sensorycznej (28 godzin dla 39 osób), udzielono pomocy psychologicznej 23 osobom (24 godziny). Zorganizowano grupę wsparcia dla rodziców (7 spotkań, 33 uczestniczki). Wydano broszurę informacyjną o sposobach postępowania w przypadku zauważenia nieprawidłowości rozwojowych dziecka (3 000 egzemplarzy). Przeprowadzono 11 szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (po 8 godzin, łącznie 244 uczestników) oraz 2 dla lekarzy i pielęgniarek (po 4 godziny, łącznie 47 uczestników). Prawna ocena prawidłowości świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych została wysłana do okolicznych gminnych ośrodków pomocy społecznej.
Z działań projektu skorzystało 146 rodzin z dziećmi z autyzmem z Siedlec i okolicznych powiatów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny