Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Centrum Interwencji Kryzysowej JUMP dla osób wykluczonych z powodu uzależnienia

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-02-29
163 940,00 PLN
145 000,00 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia, bezdomność
Opis projektu
Pomoc świadczona osobom uzależnionym od narkotyków odbiega od krajowych wytycznych. Istotną wadą systemu jest zaniedbywanie oddziaływań socjalnych, medycznych i prawnych. Na Mazowszu NFZ nie finansuje hosteli readaptacyjnych, brakuje usług zintegrowanych, działań środowiskowych i asystenckich. (Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, 2013)
Celem projektu było poszerzenie dostępu do pomocy osobom zagrożonych wykluczeniem i wykluczonym dotkniętym chorobą uzależnienia, żyjącym z HIV, bezdomnym, oraz włączenie ich w działalność na rzecz swojego środowiska.
Zapewniono kompleksowe usługi służące poprawie jakości życia osób uzależnionych w oparciu o pracę środowiskową (streetworking), oddziaływania psychoterapeutyczne i medyczne, wsparcie procesu readaptacji (klub dziennego pobytu), pomoc noclegową, poradnictwo prawne oraz specjalistyczny program terapeutyczny dla użytkowników konopi (Candis). Udało się poprawić sytuację socjalną 100 osób. 3 osoby angażują się w działania samopomocowe. Wydano Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych z rekomendacjami dotyczącymi organizacji zintegrowanej oferty dla osób wykluczonych społecznie i używających narkotyków
Prowadzono działania środowiskowe w miejscach spotkań osób używających narkotyki (211 spotkań z 73 osobami), uruchomiono hostel z 8 miejscami noclegowymi (skorzystało 19 osób), prowadzono terapię indywidualną (100 godzin, w tym program Candis) i grupową (100 godzin) dla 37 osób, klub pobytu dziennego (czynny 8 godzin dziennie; 44 odwiedzających), doradztwo w zakresie redukcji szkód (72 konsultacje z 35 osobami), dyżur lekarza psychiatry (konsultacje dla 4 osób), poradnictwo prawne (105 konsultacji dla 52 osób). 12 osób spośród klientów przeszkolono w zakresie działań samopomocowych i redukcji szkód. Podjęto ok. 40 interwencji w odpowiedzi na zgłaszane skargi na nierówne traktowanie osób uzależnionych od narkotyków. Wydano III Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. 300 egzemplarzy Raportu rozdano uczestnikom Międzynarodowej Konferencji Urban Drug Policy (2016, Warszawa).
Bezpośrednio z pomocy organizacji skorzystało k. 200 osób uzależnionych z Warszawy oraz osoby zgłaszające skargi z całej Polski.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny