Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Razem bez barier – Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-04-01 - 2016-03-31
111 836,53 PLN
99 557,04 PLN
niepełnosprawność, planowanie przestrzeni
Opis projektu
Warszawska Mapa Barier (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji) lokalizuje ok. 1100 przeszkód architektonicznych. Raport „Życie z niepełnosprawnością w Warszawie 2010” (Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”) wskazuje centrum Warszawy jako miejsce z najbardziej uciążliwymi przeszkodami (wysokie krawężniki, przejścia podziemne, niedostosowane dworce kolejowe i autobusowe, niedostępne przystanki, awaryjne podnośniki, brak podjazdów). Diagnozuje również problem braku empatii ze strony kierowców, współpasażerów i uczestników ruchu.
Projekt miał na celu zapobieganie wykluczeniu z przestrzeni i komunikacji miejskiej osób o ograniczonej mobilności poprzez eliminację przyczyn wykluczenia oraz podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu.

Działania projektowe przyczyniły się do likwidacji 49 barier architektonicznych (30 zniwelowanych i 19 zleconych do likwidacji), nagłośnienia problemu niedostępności dla osób z niepełnosprawnościami Ronda Czterdziestolatka, Dworca Centralnego i przystanków na trasie WZ , uwrażliwienia na problemy osób z niepełnosprawnościami 70 kierowców komunikacji miejskiej oraz 25 studentów, 7 urzędników i 3 architektów.
Odbyły się 3 spotkania grupowe i 5 indywidualnych z osobami z niepełnosprawnościami, seniorami i rodzicami dzieci w wózkach (łącznie 36 uczestników), które posłużyły, podobnie jak cotygodniowy dyżur telefoniczny, zebraniu informacji o barierach architektonicznych. Podjęto 77 interwencji dotyczących niedostępnych przystanków, zbyt wysokich krawężników, niesprawnych podnośników, braku podjazdów, niedziałających wind, zbyt wąskich ciągów pieszych itp. Opracowano 6 projektów do budżetu partycypacyjnego służących temu samemu celowi. Przeprowadzono 4 happeningi (łącznie ok. 100 uczestników), grę miejską (41 uczestników), 4 szkolenia dla 70 kierowców komunikacji miejskiej dotyczące rodzajów niepełnosprawności i związanych z nimi potrzeb, 2 szkolenia z projektowania uniwersalnego dla studentów (25), architektów (3) i urzędników miejskich (7).

Uczestnikami działań były osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy i opiekunowie małych dzieci - łącznie 36 osób, ok. 250 osób, które poszerzyły wiedzę podczas szkoleń, gry miejskiej i happeningów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny