Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
344 401,82 PLN
309 706,15 PLN
prawo, przemoc, kobiety, służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości
Opis projektu
W Polsce brakuje kompleksowej wiedzy na temat skali przemocy seksualnej wobec kobiet. Statystki policyjne dotyczące przestępstwa zgwałcenia wykazują jedynie znikomy ich procent, zaś prowadzone przez organizacje pozarządowe i ekspertki badania wskazują na znacznie szerszy zakres tego zjawiska, ale dostarczają fragmentarycznej wiedzy. Od 27.01.2014 r. obowiązuje nowy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia, którego skuteczność nie była dotąd monitorowana.
Projekt miał na celu zbadanie skali przemocy seksualnej w Polsce, szczególnie częstotliwości i okoliczności przestępstwa zgwałcenia oraz sprawdzenie funkcjonowania w praktyce nowego trybu jego ścigania (już nie na wniosek osoby pokrzywdzonej, ale z urzędu). Celem projektu była również zmiana stanu wiedzy i świadomości społecznej na temat przestępstwa zgwałcenia.
Dzięki projektowi udało się pozyskać dane pozwalające poznać skalę przemocy seksualnej w Polsce oraz sposób funkcjonowania nowych przepisów dotyczących ścigania przestępstwa zgwałcenia. Upowszechnienie wyników badań przyczyniło się do zmiany stanu wiedzy na temat przemocy seksualnej.
Zrealizowano ilościowe i jakościowe badania na temat przemocy seksualnej wśród 481 kobiet. Przeprowadzono wywiady z 33 policjantami oraz 15 wywiadów prokuratorami. Przeanalizowano sprawy sądowe dotyczące przestępstwa zgwałcenia. Na kanwie badań powstał spektakl "Gwałt. Głosy" wystawiony trzykrotnie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Wydano publikację "Przełamać tabu" omawiającą wyniki badań i monitoringu oraz zawierającą rekomendacje dotyczące usprawnienia systemu zapobiegania przemocy seksualnej (200 egz.). Zorganizowano 3 konferencje upowszechniające wyniki badań.
Badania ankietowe zrealizowano wśród 451, a wywiady pogłębione wśród 30 kobiet. Spektakl obejrzało 600 osób. 120 osób wzięło udział w konferencjach, z publikacją zapoznało się co najmniej 200 osób.
Partnerami projektu były Stowarzyszenie Waga z Gdańska i Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Victoria z Rzeszowa, których przedstawicielki koordynowały działania badawcze i upowszechniające w województwach pomorskim i podkarpackim.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny