Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Niechaj zalśni Bykowina w barwie malin

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
śląskie
Ruda Śląska
2015-02-02 - 2016-04-30
193 448,72 PLN
173 641,27 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Stara Bykowina to dzielnica postgórniczej Rudy Śląskiej, która po zamknięciu w 2009 r. lokalnej kopalni Nowy Wirek uległa stopniowej degradacji. Badania prowadzone na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta pokazały, że w latach 1996-2014 populacja Bykowiny zmalała o 25,7%. Dużym problemem jest też brak zaangażowania obywatelskiego.
Celem projektu było zbudowanie wspólnoty ludzi zaangażowanych na rzecz wspólnego dobra i promocja kultury ogrodów poprzez tworzenie terenów zielonych w zdegradowanej ekologicznie dzielnicy.
62 mieszkańców Rudy Śląskiej wspólnie stworzyło 13 ogrodów społecznych i zaangażowało się w ich długoterminową pielęgnację.
W projekcie zrealizowano ponad 400 godzin zajęć integrujących i promujących kulturę ogrodów dla 223 osób, w tym ponad 100 godzin zajęć ogrodniczych, które dawały uczestnikom kompetencje do zakładania, pielęgnacji ogrodów i kwiatów pojemnikowych. Zrealizowano 3 duże wydarzenia plenerowe (porządkowanie terenu) przy współudziale uczniów szkół, podopiecznych MOPS i mieszkańców połączone z integracją sąsiedzką. Łącznie w festynach uczestniczyło około 1000 osób. Dzięki zajęciom ogrodniczym powstało 13 odpowiednio oznakowanych ogródków społecznych stworzonych i otoczonych opieką przez różne grupy inicjatywne. Ogrody te obecnie są miejscem zabaw dla dzieci i sąsiedzkich spotkań. W projekcie zrealizowano działania animujące dialog publiczny i otwartość na współpracę zarządzających z mieszkańcami. Animacja stworzyła warunki wzmacniające postawy prospołeczne i poczucie współodpowiedzialności mieszkańców za przestrzeń publiczną.
Z projektu skorzystały 223 osoby w wieku od 1 do nawet 92 lat, w przeważającej większości mieszkańcy dzielnicy Bykowina.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny