Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych

Partycypacja publiczna Zakończony
łódzkie
Łódź
2015-04-01 - 2016-04-30
272 648,07 PLN
242 169,00 PLN
niepełnosprawność, polityki krajowe, system oświaty
Opis projektu
W Polsce dzieci z uszkodzonym słuchem uczą się według tej samej podstawy programowej co dzieci słyszące. Uszkodzenie słuchu ma jednak wpływ na proces przyswajania języka polskiego przez dzieci, a tym samym na sposób i tempo uczenia się. Wśród dzieci z uszkodzonym słuchem znajdują się i takie, które dla rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego a także po to, żeby nauczyć się języka polskiego potrzebują języka migowego w procesie edukacji. Jak dotąd w Polsce nie powstała kompleksowa oferta edukacyjna uwzględniająca potrzeby tej grupy dzieci.
Celem projektu było zaproponowanie modelu edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce wraz z opisem działań i zasobów niezbędnych do jego wdrożenia.
Dzięki realizacji projektu została wydana pierwsza w Polsce publikacja poświęcona dwujęzycznemu podejściu do edukacji dzieci głuchych pt. „W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce” (dostęp on-line: www.pzg.lodz.pl/edukacja). Publikacja zawiera model edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych, raport z badań desk research na temat edukacji dwujęzycznej, wytyczne dla 4 ministerstw i propozycje działań koniecznych do podjęcia w celu wprowadzenia edukacji dwujęzycznej. W konsultacjach modelu edukacji dwujęzycznej wzięło udział 459 osób z terenu całej Polski. Kolejne 444 osoby zapoznały się z opracowanym modelem edukacji dwujęzycznej podczas akcji jego upowszechniania. Dzięki zdobytej wiedzy i nawiązanym kontaktom rozpoczęto prace nad uruchomieniem Centrum Informacji dla Rodziców Dzieci z Uszkodzonym Słuchem (CIRDUS), którego działania to: dystrybucja w szpitalach położniczych listu do rodziców nowonarodzonych dzieci z uszkodzonym słuchem, prowadzenie informacyjnej strony internetowej oraz uruchomienie infolinii dla rodziców.
W ramach projektu odbyło się 20 otwartych spotkań konsultacyjnych, 4 seminaria eksperckie, 16 wykładów popularyzatorskich oraz ogólnopolska konferencja. Zarówno spotkania, jak i materiały wypracowane w czasie realizacji projektu tłumaczone były na polski język migowy.
W działaniach projektowych wzięli udział: nauczyciele, surdopedagodzy, surdologopedzi, logopedzi, psychologowie, rodzice, lektorzy i tłumacze polskiego języka migowego, naukowcy, przedstawiciele władz oświatowych, przedstawiciele środowiska osób głuchych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, studenci. W działania projektowe zaangażowane było ponad 300 osób głuchych w charakterze ekspertów, uczestników konsultacji, wykładów i konferencji.