Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Młodzieżowe Rady – edukacja obywatelska w praktyce

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Toporzysko
2015-02-02 - 2016-01-31
371 970,31 PLN
333 209,12 PLN
działania edukacyjne
Opis projektu
Zgodnie z Europejską Kartą Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym aktywny udział młodzieży w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędny dla budowania społeczeństwa bardziej demokratycznego i solidarnego. Młodzi ludzie powinni mieć wpływ na podejmowane decyzje, nie należy odkładać tego typu działalności na późniejszy okres ich życia.
W przyjętym przez Komisję Europejską dokumencie „Biała księga. Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej” uczestnictwo młodych ludzi w życiu publicznym znalazło się wśród priorytetowych zagadnień.
Z doświadczeń Stowarzyszenia „Kawaleria” wynika, że na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego wprawdzie funkcjonują młodzieżowe rady gmin, jednak młodym ludziom często brakuje kompetencji oraz wiedzy na temat roli tych rad w życiu gminy.
Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa młodzieży w decyzjach podejmowanych przez władze gminy oraz zmobilizowanie jej do realizacji własnych projektów społecznych na rzecz wspólnot lokalnych.
Powstało 12 aktywnych młodzieżowych rad gminy, w których działa ponad 180 młodych osób.
W ramach projektu przeprowadzono dwa cykle dwudniowych warsztatów dla liderów młodzieżowych, na których przeszkolono ok. 50 osób. Młodzież zrealizowała 12 projektów społecznych. Wydano pięć numerów gazety tworzonej przez młodzieżową redakcję we współpracy z młodzieżowymi radami miasta i gminy Jordanów.
Z projektu skorzystała młodzież 12 gmin województw małopolskiego i świętokrzyskiego.
Partnerami projektu były Fundacja Mila oraz Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg". Fundacja Mila była odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieżowych rad oraz seminariów dla liderów i animatorów tych rad. Wspierała też projekty społeczne realizowane przez młodzież. Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” odpowiadało za wsparcie działalności młodzieżowych rad z województwa świętokrzyskiego. Było także odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu na młodzieżową inicjatywę oraz wsparcie realizacji tych projektów.