Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wielokulturowa Małopolska

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Kraków
2015-02-02 - 2016-03-31
186 516,86 PLN
150 000,00 PLN
niepełnosprawność, integracja
Opis projektu
Małopolska to kilkanaście regionów etnograficznych, zróżnicowanych społecznie i kulturowo. Przejawem tego są liczne regionalne tradycje czy działające zespoły folklorystyczne. Z drugiej jednak strony, z uwagi na różnorodność narodowościową w wielu miejscach tego regionu trwają konflikty, które kontynuują kolejne pokolenie mieszkańców. Na przykład w Andrychowie od wielu lat trwa konflikt pomiędzy społecznością romską i polską, w Tarnowie, kiedyś w połowie zamieszkanym przez ludność żydowską, obecny jest problem antysemityzmu, a w powiecie gorlickim pojawiają się informacje o wulgarnych, antyłemkowskich napisach w przestrzeni publicznej. Młodzież dowiaduje się w szkołach, że Małopolska była i jest wielokulturowa, ale nie zmienia to faktu, że uprzedzenia i stereotypy dotyczące różnych narodów przekazywane są kolejnym pokoleniom.
Celem projektu był rozwój postawy tolerancji i otwartości młodzieży poprzez poznanie i zrozumienie wielokulturowości, tradycji i historii regionu.
Dzięki projektowi trzy młodzieżowe grupy teatralne z Wadowic, Olkusza i Krakowa zostały przygotowane do prowadzenia działań artystycznych ukazujących wielokulturowość regionu. W efekcie działań powstały scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży dotyczące wielokulturowości oraz program Objazdowego Festiwalu Wielokulturowości. Festiwal prezentowany był siedem razy na terenie Małopolski; jego odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli z regionu. Program obejmował widowiska cieniowe, koncerty, opowiadanie baśni, wystawę, gry planszową i edukacyjną. Zrealizowanych zostało 5 filmów dotyczących tematyki projektu.
Z projektu przede wszystkim skorzystała młodzież wadowicka, olkuska i krakowska oraz dzieci i młodzież z miejscowości, w których odbywał się festiwal.
Partnerem projektu był Małopolski Instytut Kultury, który wspierał realizację zarówno od strony organizacyjnej (m.in. udostępnienie sal i materiałów do prowadzenia warsztatów i konferencji), jak i merytorycznej (m.in. opracowanie poszczególnych ścieżek programu, poprowadzenie zajęć).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny