Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Toleranacja?! NIE OGARNIAM...!!!

Dzieci i młodzież Zakończony
dolnośląskie
Świdnica
2015-02-26 - 2016-04-29
180 030,30 PLN
160 000,00 PLN
wolontariat, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Projekt stanowił odpowiedź na przeprowadzone przez SAO Carpe Diem w 2014 r. badania dotyczące nietolerancji wśród dzieci i młodzieży. Informacje zebrano za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanej ankiety, którą przeprowadzono wśród 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Badanie wykazało, że konieczne jest podjęcie długofalowych działań skierowanych przeciw nietolerancji i dyskryminacji wśród młodzieży.
Celem projektu było przeciwdziałanie nietolerancji wśród świdnickiej młodzieży i uczenie jej szacunku dla inności. Zaplanowane działania miały służyć przekazaniu młodzieży wiedzy, która pozwoliłaby jej kompleksowo poznać odmienność innych ludzi i wczuć się w ich sytuację. Wiedza ta miała być wykorzystana do stworzenia spektaklu edukacyjnego i wystawy przeciwko nietolerancji.
W ramach projektu stu uczniom z powiatu świdnickiego przekazano wiedzę o tolerancji, odmiennych kulturach i wyznaniach. Młodzież dowiedziała się także, jak walczyć ze stereotypami i reagować na przejawy nietolerancji. Uczniowie wzięli udział w cyklu warsztatów. Powstała wystawa fotograficzna „Różne oblicza tolerancji” składająca się z 17 plansz – zdjęć wraz z opisami. Młodzi ludzie prowadzą stronę internetową www.tolerancjanieogarniam.pl, którą sami zaprojektowali. Napisali 15 scenariuszy scenek, z których powstał spektakl „Zgęstka” wystawiony na świdnickim Rynku.
Z projektu skorzystała młodzież w wieku od 13. do 20. roku życia z powiatu świdnickiego, uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich, a także osoby, które ukończyły szkoły.
Partnerami projektu był Urząd Miejski w Świdnicy oraz TPD Oddział Miejski w Świdnicy. TPD merytorycznie wspierał działania realizowane w ramach projektu. Dzięki doświadczeniu partnera scenariusze były odpowiednio dobrane do rodzaju oraz wieku grupy. Służył on również wsparciem w trudnych sytuacjach podczas pracy z grupami. UM miał własny udział finansowy w projekcie, ułatwił także wprowadzenie wypracowanych narzędzi do szkół. Obecnie przy współpracy stowarzyszenia oraz miasta podjęto działania zmierzające do wprowadzenia zajęć z tolerancji podczas godziny wychowawczej w gimnazjach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny