Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Sądecki sztetl - Młodzi ambasadorzy tolerancji

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Nowy Sącz
2015-03-10 - 2016-04-30
149 633,27 PLN
127 489,09 PLN
wielokulturowość, Romowie
Opis projektu
W regionie Sądecczyzny jeszcze na początku XX wieku mieszkało wiele grup religijnych i etnicznych, spośród których jedną z większych byli Żydzi. Mimo iż czas, w którym Żydzi zamieszkiwali Sądecczyznę jest dość odległy, wciąż zdarzają się sytuacje świadczące o antysemityzmie. Nasilają się one, kiedy w Nowym Sączu trwają imprezy przybliżające mieszkańcom zwyczaje i święta żydowskie. Z badań przeprowadzonych przez Fundację wynika, że dzisiejszy antysemityzm może mieć związek z brakiem wiedzy mieszkańców o bogatej historii Żydów w ich regionie. Badania wykazały też, że młodzi ludzie łatwo ulegają myśleniu opartemu na stereotypach dotyczących Żydów.
Celem projektu był rozwój tolerancji i otwartości oraz edukacja młodych ludzi z Nowego Sącza poprzez stworzenie grupy Młodych Ambasadorów Tolerancji.
Powstała 25-osobowa grupa młodzieżowych liderów, którzy posiadają wiedzę o lokalnej historii Żydów i wielokulturowości w regionie oraz potrafią przeciwdziałać mowie nienawiści. Ci młodzi ludzie są animatorami działań, realizują projekty związane z propagowaniem tolerancji i popularyzują wiedzę na temat innej kultury wśród swoich rówieśników.
Podczas projektu młodzież wzięła udział w cyklu warsztatów dotyczących archiwistyki oraz historii, kultury i religii żydowskiej. Młodzi ludzie angażowali się także w aktywne formy spędzania czasu i zdobywania wiedzy, tj. spacer edukacyjny, wizytę studyjną czy wspólną pracę nad filmem. Ponadto uczestnicy projektu włączyli się w organizację lokalnych wydarzeń, spotkań i konferencji. Opracowano materiały edukacyjne dotyczące tematyki projektu.
Z projektu skorzystała młodzież gimnazjalna i ponadgimanzjalna z Nowego Sącza i okolic.
Partnerzy projektu, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, zapewnili zaplecze lokalowe i wsparcie organizacyjne prowadzonych działań edukacyjnych. Ponadto partnerem projektu było Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza, które było współodpowiedzialne za rekrutację uczestników oraz wsparcie merytoryczne podczas opracowywania materiałów edukacyjnych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny