Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przestrzeń Wrocławia

Kontrola obywatelska Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2015-03-01 - 2016-04-30
68 592,75 PLN
61 592,75 PLN
dostęp do danych publicznych, instytucje publiczne, samorząd, zrównoważony transport, polityki lokalne
Opis projektu
Planowanie przestrzenne we Wrocławiu jest tą sferą życia miasta, która rozwija się w sposób nieracjonalny. Zabudowywane są przedmieścia w sytuacji wolnych działek w centrum. Wzrasta ruch samochodowy, a komunikacja miejska i rowerowa nie nadążają za potrzebami mieszkańców, zaś kolejne zabytki znikają z krajobrazu miasta.

Celem działań był wpływ na politykę miejską, a przede wszystkim na instytucje samorządowe Wrocławia, by działały bardziej jawnie i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju w sprawach związanych z ochroną zabytków, transportem zbiorowym i rowerowym, a także zielenią miejską.

W ramach projektu powstała pierwsza w Polsce kompleksowa strategia ruchów miejskich "Jak tworzyć Wrocław" dotycząca różnych aspektów rozwoju przestrzeni, od zieleni przez handel po ruch pieszy. Jej częścią są zarówno różnorodne rekomendacje dla całego miasta, jak i szczegółowe rozwiązania dla dzielnicy Śródmieście Południowe, wraz z koncepcją urbanistyczną i modelem rozwoju zabudowy.

Wystosowano ponad 40 wniosków i petycji, z czego wiele przyniosło (choćby niewielki) efekt dla przestrzeni Wrocławia. Udało się m.in. przekonać instytucje miejskie do większej jawności, a także skłonić urzędników do udogodnień dla rowerzystów. Zrealizowano akcję "Rejestruj kamienice", która przyniosła 100 tys. wyświetleń na Facebooku i duże zainteresowanie medialne, upowszechniając problematykę ochrony zabytków. Dzięki wnioskowi w sprawie kolei do Sobótki i towarzyszącej mu akcji medialnej, a także popularyzacji kwestii kolei aglomeracyjnej, udało się uczynić ten temat ważną lokalną sprawą w trakcie wyborów parlamentarnych 2015 r. W czasie trwania projektu działało internetowe czasopismo Hipermiasto (hipermiasto.com), w którym ukazywały się analizy dotyczące różnych kwestii miejskich. Czasopismo w dalszym ciągu będzie służyć prowadzeniu debaty o mieście. Udostę! pniono 70 dokumentów urzędowych dotyczących m.in. transportu, ochrony zabytków i planowania przestrzennego, które do tej pory nie były znane obywatelom.

Partner – Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, działający od 10 lat i uznany wrocławski ruch miejski, był odpowiedzialny za promocję projektu, za konsultację merytoryczną poszczególnych inicjatyw, a także za pomoc pod względem organizacyjnym.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny