Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Na straży Standardów Opieki Okołoporodowej

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
277 000,00 PLN
248 759,78 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia, kobiety
Opis projektu
Od 2011 roku w Polsce obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia (tzw. Standardy Opieki Okołoporodowej, SOO) regulujące opiekę okołoporodową w Polsce. Jest ono oparte na prawach pacjenta, wzmacnia pozycję kobiety w systemie i wprowadza procedury medyczne o udowodnionej skuteczności. Z obserwacji Fundacji wynika, że w większości szpitali jego zapisy nie są przestrzegane, a decydenci nie wprowadzili żadnych systemów kontrolnych i monitoringowych. SOO istniały tylko na papierze, a kobiety nie mogły korzystać z przysługujących im praw. Warunkiem koniecznym do poprawy warunków rodzenia w Polsce jest doprowadzenie do tego, aby zapisy SOO działały. Największą przeszkodą jest brak kontroli i konsekwencji wobec placówek, które je naruszają, a także mała świadomość samych kobiet o przysługujących im prawach.

Celem projektu było doprowadzenie do utworzenia w Ministerstwie Zdrowia (MZ) zespołu, który opracuje realny plan wdrażania SOO, system monitorowania opieki okołoporodowej oraz przygotuje rekomendacje dotyczące niezbędnych poprawek legislacyjnych. W projekcie zaplanowane było rzecznictwo w sprawie z utworzenia zespołu, interwencje wobec naruszeń praw kobiet oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla kobiet.

W ramach projektu odbyło się 35 spotkań z decydentami, opracowano analizę prawną dotyczącą kwestii powadzenia ciąży przez położną. Zawiązano koalicję 20 organizacji działających w obszarze zdrowia reprodukcyjnego. Sprawdzono dostępność do opieki ginekologiczno-położniczej w ramach NFZ – okazało się, że istnieje wiele nieprawidłowości związanych z informowaniem kobiet o przysługujących im świadczeniach. Przeprowadzono kampanię informacyjną, powstały animacje, infografiki i spoty informacyjne emitowane w radiu dotyczące zapisów SOO oraz 35 artykułów merytorycznych. Odbył się Tydzień Godnego Porodu, w ponad 100 miejscach ok. 3000 osób wysłuchało wykładu o SOO.

W efekcie podjętych działań utworzono zespół w MZ, zawiązano koalicję, skutecznie zaopiniowano cztery akty prawne, nawiązano współpracę z lokalnymi aktywistami działającymi na rzecz kobiet i dzieci, wiele tysięcy kobiet dowiedziało się, jakie prawa przysługują im w opiece okołoporodowej.

Z działań w projekcie skorzystali: kobiety, ich rodziny, urzędnicy MZ i NFZ, organizacje pozarządowe i lokalni aktywiści.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny