Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
174 515,49 PLN
156 230,14 PLN
LGBTQ, prawa pracownicze
Opis projektu
Dyskryminacja osób LGBT w miejscu pracy jest nadal wielkim problemem w Polsce. Według badań Fundacji LGBT Business Forum, ok. 46% pracowniczek i pracowników spotyka się z dyskryminacją motywowaną orientacją seksualną lub tożsamością płciową. Aż 4% osób LGBT spotyka w miejscu pracy przemoc fizyczna. Z drugiej strony - wiele firm na świecie podejmuje działania, które mają dowieść, że są przyjaznym dla każdej grupy miejscami pracy. W Polsce takie zjawisko występuje nadal bardzo rzadko.
Zamierzeniem projektu było upowszechnienie dobrych praktyk wśród wielkich korporacji jak i małych i średnich polskich firm. W ten sposób można zmienić podejście firm i sprawić, że polityka różnorodnościowa będzie stałym elementem ich działań.

W wyniku podjętych działań przeszkolono z zakresu zarządzania różnorodnością 135 przedstawicielek i przedstawicieli firm oraz przygotowano materiały edukacyjne o tej tematyce (w formie publikacji i multimediów).

W ramach projektu przeprowadzono seminaria pt. "Osoby LGBT w miejscu pracy. Jak i dlaczego dbać o różnorodność?", które odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie i skierowane były do małych i średnich przedsiębiorstw. W dwóch dwudniowych warsztatach "Zyskaj na różnorodności. Jak i po co tworzyć miejsce pracy przyjazne dla osób LGBT?", które skierowane były do dużych firm, udział wzięło 20 osób, reprezentujących przedsiębiorstwa różnych branż. Wydano także 4 publikacje - podręcznik dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób LGBT w Polsce (500 szt. + wersja on-line) oraz tłumaczenia trzech brytyjskich podręczników dot. tej samej tematyki (po 300 szt. każda + wersja on-line). Ponadto, opublikowano wyniki badania sytuacji osób LGBT na rynku i w miejscu pracy, które to badanie przeprowadzono na próbie ponad 1300 osób LGBT. Raport dostępny jest w wersji drukowanej oraz on-line. By skuteczniej promować dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT, przygotowano 4 animacje, streszczające zagadnienie i tłumaczące istotność tworzenia miejsca pracy otwartego na mniejszość LGBT.

Beneficjentami projektu było135 osób, które wzięły udział w warsztatach i seminariach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny