Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dajemy dzieciom siłę! - prawa dzieci w procedurach prawnych

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-16 - 2016-04-30
306 630,40 PLN
275 430,40 PLN
wolontariat, niepełnosprawność
Opis projektu
Konwencja o prawach dziecka oraz Konstytucja RP dają dzieciom prawo do wyrażania poglądów w sprawach, które ich dotyczą. Mogą uczestniczyć w procedurach prawnych, opowiadając o okolicznościach popełnienia czynu zabronionego lub wyrażając swoje zdanie. Dzieci inaczej niż dorośli postrzegają i opisują rzeczywistość, inaczej też przeżywają udział w procedurach prawnych. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości często nie gwarantują im przyjaznego udziału w procedurach oraz rzadko korzystają z możliwości wysłuchania dziecka w procesie cywilnym.
Celem projektu było przygotowanie dzieci uczestniczących w procedurach prawnych do udziału w przesłuchaniu lub wysłuchaniu oraz zagwarantowanie im przyjaznego wymiaru sprawiedliwości. Zamierzano też przygotować profesjonalistów do właściwego kontaktu z dzieckiem, gdy jest ono świadkiem/ofiarą czynu zabronionego lub ma ono zostać wysłuchane w procesie cywilnym. Podczas bezpośrednich spotkań oraz szkoleń 32 dzieci zostało przygotowanych do składania zeznań w procesie karnym, a 29 rodziców nauczyło się, jak towarzyszyć im podczas przesłuchania w procesie karnym. Przygotowano także 289 profesjonalistów w zakresie metodyki przesłuchania, wysłuchania oraz pomocy dzieciom.
Przygotowano pierwsze w Polsce opracowania dotyczące wysłuchania dziecka w procesie cywilnym (ekspertyza prawna, badanie akt sądowych dotyczące wysłuchania dziecka w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej, badanie opinii dzieci uczestniczących w czynności wysłuchania) a także opracowanie poruszające problematykę udziału dziecka w procesie karnym.
Opracowano standardy wysłuchania dziecka z rekomendacjami dla sędziów i biegłych psychologów. Sędziowie wzięli udział w szkoleniach. Opracowano film instruktażowy i poradniki dla dzieci i młodzieży oraz osób uczestniczących w procedurach karnych. Zrealizowano dwie kampanie społeczne „Dziękuję za wysłuchanie” oraz „Przesłuchanie dziecka to sztuka”.
Z projektu skorzystały dzieci i młodzież uczestniczące w procedurach prawnych, a także ich rodzice i opiekunowie prawni. Partner, The Government Agency for Child Protection z Islandii, przygotował wizytę studyjną w Centrum Przesłuchań Dzieci w Reykjaviku a krajowi partnerzy – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – współpracowali przy realizacji zadań w projekcie oraz lokalnie promowali wypracowane rezultaty.