Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

„O sprawiedliwość, o wolność, o godność..."- warsztaty antydyskryminacyjne.

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
świętokrzyskie
Kielce
2015-02-02 - 2016-04-30
237 385,99 PLN
212 537,23 PLN
antysemityzm
Opis projektu
BBadania prowadzone przez organizację wśród młodzieży pokazały, że uczniowie mają niewielką wiedzę o Holokauście. Tylko 14% potrafi prawidłowo wskazać liczbę żydowskich ofiar II wojny światowej. Młodzież charakteryzuje otwartość jeśli chodzi o upamiętnianie ofiar Holokaustu, aczkolwiek często brakuje jej wiedzy o podstawowych faktach. Według badań sondażowych CBOS pogrom kielecki nie jest powszechnie znanym faktem historycznym - słyszał o nim niespełna co czwarty badany, a ponad trzy czwarte nic nie wie o tamtych wydarzeniach. W sprawozdaniu z pracy pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2013 nie odnotowana została żadna inicjatywa edukacyjna odnosząca się do tego tematu.
Celem projektu było przygotowanie nauczycieli z województwa świętokrzyskiego, tak, aby mogli prowadzić antydyskryminacyjne zajęcia według Programu Rozumienia Ludzkiej Natury prof. Philipa Zimbardo (Stanford University) z uwzględnieniem historii lokalnej. Projekt nakierowany był również na zwiększenie wiedzy uczniów na temat stereotypów, wykluczenia i dyskryminacji.
Dzięki szkoleniom nauczyciele podnieśli swoją wiedzę na temat przełamywania uprzedzeń w oparciu o Projekt Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philipa Zimbardo oraz na temat społeczności żydowskiej Kielc i pogromu. Uczniowie dowiedzieli się więcej o historii lokalnej i mechanizmach dyskryminacji.
Zorganizowano warsztaty dla 9 grup nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzili 96 godzin zajęć dydaktycznych z uczniami w 27 szkołach województwa świętokrzyskiego, w których uczestniczyło ok. 800 uczniów. Zrealizowano 56 godzin warsztatów opartych na wspomnieniach z getta kieleckiego dla uczniów. Na zakończenie odbyła się konferencja poświęcona dialogowi, pamięci i pojednaniu.
Z projektu skorzystało 111 nauczycieli. W warsztatach uczestniczyło ok. 50 uczniów. Udział w konferencji wzięło 70 osób.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny