Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kontrola obywatelska wdrożenia zapisów "ustawy śmieciowej"

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2015-12-31
153 459,52 PLN
137 955,77 PLN
samorząd, instytucje publiczne, polityki lokalne, ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. "ustawa śmieciowa") z 2013 roku wprowadziła nowy system gospodarowania odpadami, w którym gminy zostały zobowiązane do odbioru segregowanych odpadów, a każdy mieszkaniec Polski zyskał prawo do selektywnej zbiórki u źródła. Nowe przepisy nie przełożyły się na praktykę, o czym informowali obywatele, a także Najwyższa Izba Kontroli i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na Mazowszu, terenie działania Fundacji, zdiagnozowano liczne uchybienia we wdrażaniu nowej ustawy przez gminy.
Celem projektu było sprawdzenie w jaki sposób wdrażane są zapisy „ustawy śmieciowej” w gminach na Mazowszu, zwiększenie przejrzystości działań gmin w zakresie zagospodarowania odpadami oraz promocja segregacji śmieci wśród mieszkańców Mazowsza.
Dzięki projektowi w 25 gminach województwa mazowieckiego udało się zainicjować współpracę mieszkańców, organizacji pozarządowych i urzędów na rzecz usprawnienia lokalnego systemu zbierania odpadów. W 100 spośród 314 mazowieckich gmin sprawdzono stosowanie nowych przepisów w praktyce, 20 gmin otrzymało rekomendacje, a 5 zadeklarowało wprowadzenie zmian.
W ramach projektu przeprowadzono monitoring 100 losowo wybranych gmin, który obejmował analizę prawną, działania informacyjno-edukacyjne gmin, sprawdzenie pojemników udostępnionych do segregacji, funkcjonowanie portalu interwencyjnego dla mieszkańców oraz osiągnięte poziomy recyklingu w porównaniu z wymogami UE. Zorganizowano w sumie 30 spotkań i warsztatów dla uczniów, dorosłych mieszkańców i przedstawicieli urzędów w sprawie selektywnej zbiórki odpadów w gminie. Podjęto 66 interwencji w sprawie wykrytych uchybień. Zalecono kontrolę firm odbierających odpady w 12 gminach. Wspólnie z mieszkańcami opracowano i złożono 3 projekty odpadowe do budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Opracowano i wypromowano materiały edukacyjne oraz raport „ Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu”. Zorganizowano konferencję w Ministerstwie Środowiska dla 43 osób. 


Beneficjentami projektu byli urzędnicy, pracownicy firm komunalnych oraz mieszkańcy Mazowsza.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny