Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mamy prawo

Kontrola obywatelska Zakończony
małopolskie
Kraków
2015-04-01 - 2016-04-30
243 366,49 PLN
218 756,49 PLN
samorząd, instytucje publiczne, zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Kobiety w ciąży oraz w okresie połogu mają prawo do szczególnej opieki zdrowotnej zagwarantowanej przez art. 68 ust. 3 Konstytucji oraz obowiązujące od 2012 r. standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Celem wprowadzenia standardów była poprawa jakości opieki oraz wdrożenie nowych procedur zmieniających dotychczasowe sposoby działania. Z powodu braku narzędzi monitorujących realizację i egzekwowanie, a także niskiej świadomości kobiet na temat przysługujących im praw szpitale nie przestrzegają standardów, uznając jednocześnie, że dają one kobietom zbyt wysokie kompetencje.

Celem projektu było zbadanie stopnia realizacji standardów w województwie małopolskim, zidentyfikowanie barier w ich wdrażaniu oraz wypracowanie rekomendacji wpływających na poprawę ich realizacji w całym kraju.

W ramach projektu przeprowadzono audyt społeczny wszystkich 28 szpitali i oddziałów położniczych w Małopolsce (ankiety dla kobiet, które urodziły po 01.05.2013 r. zbierane w szpitalach oraz na stronie www.prawomamy.pl; wnioski o dostęp do informacji publicznej), prowadzono doradztwo prawne, zorganizowano 22 kręgi okołoporodowe. Na podstawie 3 602 ankiet przygotowanych zostało 28 raportów dla szpitali oraz raport ogólny dla całego województwa, rekomendacje dla szpitali, personelu, Ministerstwa Zdrowia, a także wnioski dla szpitali o wprowadzenie zmian, podjęcie działań oraz przeprowadzenie analizy zasadności wybranych praktyk.

W ramach projektu odbyły się spotkania ze szpitalami w celu omówienia wyników badania i diagnozy problemu. W wyniku spotkań, publikacji rankingów i nagłośnienia medialnego projektu ponad 70% szpitali zadeklarowała wprowadzenie zmian w swoich placówkach w celu podniesienia stopnia realizacji standardów m.in. poprzez wewnętrzny monitoring jakości opieki, edukację kobiet, cykliczne szkolenia pracowników z zakresu standardów oraz komunikacji z pacjentką. Zdobyte dane i nawiązana współpraca ze szpitalami i innymi organizacjami posłużą dalszym działaniom.

Beneficjentami projektu były szpitale z województwa małopolskiego, kobiety i ich partnerzy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny