Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Forensic Watch II

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-04-30
369 117,47 PLN
331 237,47 PLN
wymiar sprawiedliwości, prawo, wolontariat
Opis projektu
1 lipca 2015 roku weszła w życie zmiana procedury karnej, której celem było wyrównanie prawa stron procesowych do prezentowania dowodów przed sądem, w tym także opinii biegłych. Nowy model procesu karnego nie zagwarantował jednak podniesienia poziomu jakości działań biegłych sądowych, nie doszło bowiem do równoległego uchwalenia ustawy o biegłych. Dodatkowo media informowały, że nie przeprowadzono żadnej kampanii szeroko informującej społeczeństwo o nowych zasadach procesu karnego.

Celem projektu było wdrożenie obywatelskiej kontroli nad działalnością biegłych sądowych, informowanie społeczeństwa o zasadach procedury karnej i znaczeniu dowodu naukowego oraz działania zmierzające do wprowadzenia przepisów skutecznie regulujących wykonywanie przez biegłych sądowych ich obowiązków.

W ramach projektu rozpoczęto debatę społeczną na temat biegłych sądowych, a Rzecznik Praw Obywatelskich, w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości dotyczącym konieczności uchwalenia ustawy o biegłych, obszernie cytował rezultaty podjętych przez nas działań.

Uruchomiono także pierwszy w Polsce program obywatelskiej kontroli biegłych sądowych – przeanalizowano blisko 150 obserwacji rozpraw z udziałem biegłych, powstało narzędzie do oceny działań biegłych przed sądem, przygotowano raport pt. „Monitoring rozpraw sądowych z udziałem biegłych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów”. Równolegle podjęto działania informacyjne – powstały w tym celu serwis internetowy Forensic Watch regularnie odwiedzało około 300 użytkowników. Projekt zakończyła konferencja „Oczekiwania i perspektywy w polskich naukach sądowych”.

Beneficjenci projektu to sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, policjanci, biegli sądowi oraz ogół społeczeństwa.

Rolą Fundacji Court Watch Polska było przeprowadzenie monitoringu działań biegłych w trakcie rozpraw sądowych. Rolą Centrum Nauk Sądowych UW była pomoc w tworzeniu kwestionariuszy badawczych, analizie danych oraz tworzenie i recenzowanie materiałów informacyjnych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny