Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
317 620,90 PLN
204 056,00 PLN
polityki krajowe
Opis projektu
Polityka mieszkaniowa w Polsce jest jedną z najsłabszych w Europie, niektóre z problemów to duży deficyt mieszkaniowy, ograniczona dostępność do mieszkań przystępnych cenowo, niski standard substancji mieszkaniowej i stagnacja rynku na wynajem. Jest marginalizowana przez środowiska polityczne, ale także w szerszym dyskursie społecznym: dotychczas nie było w Polsce debat publicznych ani międzysektorowych konferencji, brakowało rzetelnych badań na ten temat. Mimo wielowątkowości problemu brakowało działań podejmowanych międzyinstytucjonalnie, środowisko działa w rozproszeniu i bez znajomości dobrych praktyk.
Zamierzeniem projektu było wzmocnienie debaty publicznej poświęconej polityce mieszkaniowej poprzez zainicjowanie dyskusji między obywatel/k/ami, NGO, ekspert/k/ami i władzą publiczną oraz powołanie koalicji współpracującej z decydentami w kierunku eliminacji ubóstwa mieszkaniowego.
W ramach projektu powstał portal internetowy stanowiący zarówno bazę wiedzy dotyczącej mieszkalnictwa (raporty, dokumenty, postulaty), jak i forum wymiany poglądów. Celem było powołanie szerokiej, międzysektorowej koalicji do spraw mieszkalnictwa. W ramach projektu realizowane były działania rzecznicze reprezentujące interesy mieszkańców, a także interesariuszy związanych z polityką mieszkaniową. Dodatkowo w ramach projektu prowadzone były ogólnopolskie badania zmierzające do usystematyzowania wiedzy na temat mieszkalnictwa. Ich wyniki przedstawione zostały podczas Forum Mieszkaniowego, a raport dostępny jest w wersji elektronicznej i papierowej (przekazano raport politykom, jest on przedmiotem działań rzeczniczych). Podczas trwania projektu zorganizowano konferencję, na której 101 osób ze wszystkich sektorów wypracowało postulaty przekazane później władzom. Zorganizowano też dwie debaty publiczne i dwie wystawy o ubóstwie mieszkaniowym. W wyniku podejmowanych działań z projektu skorzystali obywatele/-lki, środowiska NGO, instytucje publiczne zajmujące się polityką mieszkaniową.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny