Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Korona Polskiego Wychowania – program edukacji obywatelskiej młodzieży

Dzieci i młodzież Zakończony
lubelskie
Lublin
Spurven Tensing, Norwegia
2015-03-01 - 2016-03-31
316 330,00 PLN
284 330,00 PLN
polityki lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Badania Instytutu Gallupa „Young Europeans" (2012) wskazują, że jedynie 9% młodych (15-30 lat) Polaków zaangażowanych jest w działania organizacji, a w wolontariat tylko 16%.
Takie nastawienie skutkuje silną koncentracją na sobie, a w konsekwencji biernością obywatelską, czego wyraźnym przykładem jest zanik więzi sąsiedzkich czy nieufność wobec instytucji państwowych.
Z informacji dostępnych Fundacji wynika, że na terenie woj. lubelskiego żadna organizacja nie proponuje szkołom systematycznego programu edukacyjno-wychowawczego w zakresie zaangażowania obywatelskiego czy przeciwdziałania dyskryminacji.
Głównym celem projektu był rozwój postaw obywatelskich i antydyskryminacyjnych wśród młodzieży poprzez współpracę ze szkołami i środowiskami lokalnymi.
Na terenie 4 szkół województwa lubelskiego powstało 12 grup młodzieżowych liderów, którzy animują działania społeczne i antydyskryminacyjne w swoich szkołach i środowiskach.
Wypracowany został program edukacji obywatelskiej i przeciwdziałania dyskryminacji, który realizowany jest w czterech szkołach województwa lubelskiego. Przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży kształtujące postawę obywatelską oraz uczące zachowań antydyskryminacyjnych. Młodzież w ramach projektu zrealizowała 120 inicjatyw społecznych, których odbiorcami było 14768 osób.
Z projektu skorzystali uczniowie szkół gimnazjalnych i liceów województwa lubelskiego.
Partnerem projektu był chór młodzieżowy Spurven Tensing z Norwegii.
Członkowie chóru realizują różne działania dotyczące m.in. przeciwdziałania uprzedzeniom oraz zaangażowania w akcje obywatelskie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele partnera zaprezentowali swoje doświadczenia edukacji obywatelskiej i przeciwdziałania dyskryminacji podczas warsztatów, które odbyły się w Polsce. Ponadto członkowie chóru uczestniczyli w inicjatywach internetowych grup młodzieżowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny