Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Puls dzielnicy. Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam.

Partycypacja publiczna Zakończony
pomorskie
Gdynia
2015-03-02 - 2016-03-02
267 320,00 PLN
239 508,95 PLN
samorząd
Opis projektu
Projekt miał pobudzić społeczną aktywność w dzielnicach Gdyni o skumulowanych problemach społecznych, będących "pustynią obywatelską". Problemy społeczne, poczucie rezygnacji, często wynikające z podeszłego wieku czy braku zatrudnienia sprzężone są tam z niskim stopniem zaangażowania obywatelskiego i znikomym stopniem podejmowania działań na rzecz zmiany otoczenia i współdecydowania.
Celem projektu było zwiększenie wiedzy dotyczącej możliwości zarządzania miastem z poziomu mieszkańców w społeczności lokalnej dzielnic Gdyni. Celem było również zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wypracowania wspólnego stanowiska. Wszystkie działania miały za cel usamodzielnienie mieszkańców i zdobycie wiedzy poprzez doświadczenia.
Mieszkańcy nabyli nowe umiejętności podczas warsztatów Szkoły Lokalnych Liderów (3 edycje -57 uczestników). Zorganizowano 10 debat (200 odbiorców). Rezultatem debat była m.in. mapa zagrożeń pojawiających się w dzielnicy, przekazana Policji i opublikowana w lokalnej gazecie. Kolejne debaty dotyczyły roli radnego i sąsiadów w środowisku lokalnym. Działania przyniosły otwarcie dyskusji w różnych obszarach, a w szczególności w sposobie konsultowania z mieszkańcami ważnych planów miasta (12 konsultacji-337 odbiorców). Przy pomocy mieszkańców i ekspertów powstała publikacja "ABC Sąsiedzkich Działań". W celu podniesienia jakości życia mieszkańców osiedla w Gdyni Chyloni zorganizowano Panel Obywatelski. Po zakończeniu badania powstał raport służący lokalnym władzom i instytucjom do planowania dalszego rozwoju. W badaniu wzięło 202 z 458 losowo wybranych osób. Wyniki badania umożliwiają planowanie kolejnych działań oraz pokazują, że wspieranie rozwoju społeczności lokalnych ma głęboki sens i widać efekty powyższych działań. Informacje związane z projektem zostały umieszczone na stronie internetowej "pulsdzielnicy.info", która stała się elementem Kampanii Społecznej, i która również będzie rozwijana po zakończeniu projektu. Kampania wzbudziła zainteresowanie wśród mieszkańców i ekspertów.
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Gdyni. Partnerzy przygotowali narzędzia do badania.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny