Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-14

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-04-30
251 107,82 PLN
225 044,13 PLN
finanse publiczne, zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Podstawę działań w obszarze zapobiegania zakażeniom HIV i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dn 15.02.2011r. i Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016. Za realizację Programu odpowiada administracja publiczna na szczeblu centralnym, lokalnym i samorządowym. Dostępne sprawozdania są lakoniczne i ogólne, dotyczą tylko akcji współfinansowanych ze środków publicznych, stanowiących część aktywności w obszarze profilaktyki. Administracja publiczna zleca większość bezpośrednich działań NGO, co wpływa na brak systemowych rozwiązań i epizodyczność akcji. Brak jest całościowego ujęcia tematu.

Społeczny Komitet ds. AIDS i Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus” zrealizowały ogólnopolski projekt mający na celu zdiagnozowanie problemowych obszarów związanych z tematyką HIV/AIDS oraz wypracowanie dla nich rekomendacji prowadzących do działań na rzecz poprawy dostępu do profilaktyki i oferty skierowanej do osób żyjących z HIV. Partnerstwo modelowało współpracę organizacji zajmujących się HIV/AIDS oraz umożliwiło kontakt z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

Zrealizowano monitoring sytuacji w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej (skierowanej do populacji ogólnej), drugorzędowej (skierowanej do osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych) i trzeciorzędowej (do osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich). Skonsultowano treści badania z konsorcjum 10 NGO. Skupiono się na latach 2013-14, umożliwiając pozyskanie i porównanie wieloaspektowych danych dotyczących realizacji Programu. W badaniach wzięło udział ponad 200 instytucji publicznych (m.in. Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie), 27 NGO związanych z problematyką HIV/AIDS, 116 osób żyjących z HIV/AIDS i 15 lekarzy chorób zakaźnych. Przeprowadzono działania rzecznicze i upowszechniające (m.in. 30 publikacji) dotyczące monitoringu.

Wyniki wskazują na niedocenianie profilaktyki HIV/AIDS w Polsce, zarówno kwestii finansowania, jak i samej realizacji. Zawiązana w czasie projektu koalicja NGO prowadzi rzecznictwo mające na celu zmianę politykę państwa, aktualnie rozstrzyga się los kolejnego Programu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny