Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej - kontynuacja

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-04-30 - 2016-04-30
142 955,51 PLN
108 805,51 PLN
instytucje publiczne, polityki krajowe
Opis projektu
Polski system współpracy rozwojowej jest niewystarczająco przejrzysty i efektywny. Znikoma jest wiedza w administracji rządowej w zakresie kluczowej w tym obszarze koncepcji spójności polityki na rzecz rozwoju (ang. PCD, Policy Coherence for Development). W formalnym systemie nauczania brak edukacji globalnej. Parlament nie spełnia funkcji kontrolnej nad realizacją polityki współpracy rozwojowej.
Celem projektu była poprawa przejrzystości i efektywności systemu współpracy rozwojowej w Polsce.
W wyniku projektu wprowadzono do zasad tworzenia legislacji badanie wpływu polskiego ustawodawstwa na kraje rozwijające się. Rekomendacje z zakresu wprowadzania treści edukacji globalnej do podręczników szkolnych zostały przedyskutowane z MEN i MSZ. Podtrzymana została dobra praktyka regularnych spotkań z kierownictwem MSZ oraz obserwacji oceny wniosków w konkursach grantowych.
Zorganizowano akcję rzeczniczą w sprawie przyjęcia zapisów PCD w polskim prawie. Przygotowano i wypromowano materiał informacyjny nt. PCD oraz podjęto ten temat na forum Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy MSZ. Monitorowano bieżące działania instytucji publicznych w zakresie współpracy rozwojowej i reagowano poprzez publikację stanowisk i zapytań. Obserwatorzy Grupy Zagranica byli obecni na posiedzeniach komisji konkursowej przyznającej ze środków publicznych granty na współpracę rozwojową. Organizowano regularne spotkania z kierownictwem MSZ oraz spotkania z posłami, w czasie których przedstawiano postulaty rzecznicze dotyczące ilości i jakości polskiej pomocy rozwojowej. Ponadto, przeprowadzono analizę 4 podręczników szkolnych z zakresu geografii oraz WOS-u pod kątem obecności w nich treści edukacji globalnej. Publikacja z rekomendacjami skierowanymi do MSZ i MEN była przedmiotem debaty na seminarium eksperckim.
Beneficjentami działań były organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica, administracja centralna oraz parlamentarzyści.
Partner pomógł nawiązać kontakty z posłami zainteresowanymi tematem współpracy rozwojowej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny