Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław

Partycypacja publiczna Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
Gmina Wrocław, Wrocław
2015-04-01 - 2016-04-30
225 610,12 PLN
202 500,00 PLN
rodzina, polityki lokalne
Opis projektu
Organizacje pozarządowe włączone w prace nowo powstałej Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny zmierzyły się z brakiem wymiernych efektów spotkań i możliwości wpływania na politykę rodzinną Wrocławia. Powodem był brak zdefiniowanych zasad współpracy GDS z instytucjami oraz mechanizmów włączania mieszkańców do współdecydowania o polityce rodzinnej. Tymczasem w mieście brakowało spójnej, całościowej wizji działania na rzecz rodzin, uwzględniającej ich potrzeby nie tylko w kontekście pomocy, lecz nakierowanej na ich rozwój.

Głównym celem projektu było wypracowanie mechanizmów partycypacji społecznej w tworzeniu lokalnej polityki rodzinnej Miasta Wrocław oraz promocja partycypacji wśród mieszkańców Wrocławia.

Wypracowano płaszczyznę do włączania obywateli w proces kształtowania polityki lokalnej. Powstał portal Wrocław dla Rodziny, który pozwala zbierać opinie mieszkańców, a jednocześnie służy jako narzędzie do wymiany informacji między podmiotami zaangażowanymi w rozwój rodzin we Wrocławiu (ngo, instytucje miejskie, samorządowe, przedstawiciele rodzin). Wzmocniono Grupę Dialogu Społeczego ds. Rodziny, która stała się forum prezentacji postulatów rodzin i miejscem wypracowywania konkretnych rekomendacji. Przy Prezydencie Wrocławia powołano Radę ds. Rodziny, która rekomendacje GDS przekłada na konkretne rozwiązania.

W ramach projektu przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców, które zostały pogłębione na spotkaniach fokusowych oraz wywiadach eksperckich. Prowadzono punkt konsultacjny podczas jednego z pikników rodzinnych, aby diagnozą objąć jak najszersze grono wrocławskich rodzin. Opracowano 3 raporty diagnozujące ich potrzeby. Ustalono zasady działania i przeprowadzono 7 siedem spotkań GDS. Przeprowadzono kampanię medialną promującą nowy sposób tworzenia polityki rodzinnej we Wrocławiu. We współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym i Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej oraz w partnerstwie z Gminą Wrocław zorganizowano VI Ogólnopolską Konferencję Naukową "Koncepcje i uwarunkowania polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka", na której zostały zaprezentowane m.in. wnioski z projektu.

Partner projektu Gmina Wrocław odpowiadała za współorganizowanie szkoleń nt. partycypacji oraz promocję projektu wśród mieszkańców Wrocławia.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny