Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przygraniczni w działaniu

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-04-01 - 2016-04-30
325 902,39 PLN
289 904,27 PLN
wolontariat
Opis projektu
Problem ksenofobii i wrogości wobec sąsiadów ze Wschodu często dotyczy miejscowości Lubelszczyzny i Podlasia, mimo że ich mieszkańcy mają stały kontakt z Ukraińcami i Białorusinami. W sondzie przeprowadzonej przez młodzież wśród mieszkańców Dołhobyczowa na pytanie o skojarzenie z mieszkańcami Ukrainy w 90 proc. odpowiedzi pojawia się określenie „przemytnik" lub „UPA". 92 proc. badanych stwierdziło, że nie lubi Ukraińców ani Ukrainy. W Krynkach mieszka na stałe kilka osób otwarcie przyznających się do białoruskiego pochodzenia i posługujących się językiem białoruskim. Spotykają się z ostracyzmem społecznym, a także z aktami przemocy (przebijanie opon w samochodach). Dzieci i młodzież wstydzą się swoich białoruskich korzeni. W każdej z miejscowości ważną częścią historii lokalnej jest dziedzictwo żydowskie (przed wojną Żydzi stanowili 10 proc. mieszkańców Dołhobyczowa, 12 proc. - Michałowa, 85 proc. - Krynek). Na murach pojawiają się napisy „białej siły" i esesmańskie błyskawice.
Lokalne ośrodki kultury podejmują temat wielokulturowości. Niestety, mieszkańcy często nie są zainteresowani tą tematyką.
Celem projektu było zmniejszenie uprzedzeń wobec przedstawicieli innych narodowości i religii, w szczególności wobec Ukraińców, Białorusinów i Żydów, a także wsparcie lokalnych ośrodków kultury w walce z ksenofobią i nietolerancją.
W ramach projektu młodzież przeprowadziła cykl spotkań z mieszkańcami swoich miejscowości. Na podstawie zgromadzonych nagrań, wypowiedzi i zdjęć przygotowała wystawę, która została zaprezentowana w 14 małych miejscowościach przygranicznych (zwiedziło ją 2000 osób) oraz w internecie. Ponadto młodzież uczestniczyła w cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych, twórczych oraz dotyczących wielokulturowości. Z projektu skorzystała młodzież w wieku 13-20 lat z 14 przygranicznych miejscowości.
Partnerami projektu były: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie. Ośrodki te pomogły w dotarciu do lokalnych szkół, rozpowszechnieniu informacji o projekcie w społeczności lokalnej, rekrutacji grup docelowych, udostępnieniu nieodpłatnie sali do prowadzenia warsztatów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny