Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy

Dzieci i młodzież Zakończony
łódzkie
Zgierz
2015-03-01 - 2016-02-29
189 439,35 PLN
169 279,35 PLN
Opis projektu
Według Strategii Integracji Społecznej Gminy Zgierz ponad 45 proc. uczniów szkół podstawowych codziennie dojeżdża do szkoły. To m.in. z tego powodu nie mogą korzystać z zajęć pozaszkolnych. Oferta takich zajęć dotyczy jedynie Zgierza, natomiast świetlice w okolicznych miejscowościach są wykorzystywane do organizowania imprez. Na terenie gminy nie działają organizacje pozarządowe prowadzące edukację obywatelską.
Celem projektu było stworzenie stałej oferty pozaszkolnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości wokół Zgierza, które m.in. z przyczyn ekonomicznych nie mogły rozwijać swych umiejętności, a także wyrównanie szans dzieci i młodzieży ze wsi i miasta.
W sześciu miejscowościach gminy powstała grupa 40-50 mieszkańców, głównie młodych osób, która stworzyła i kontynuuje projekty mające na celu prowadzenie stałych zajęć edukacyjnych i integracyjnych, takie jak m.in. wiejskie kino w Szczawinie, strefa relaksu w Giecznie, zewnętrzna klasa w Słowiku czy „Sąsiedzkie piątki” w Białej.
Zrealizowano też kilka działań integrujących mieszkańców małych miejscowości zgierskiej gminy. Wzięło w nich udział ponad 500 osób. Powstało 18 scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży, dotyczących takich dziedzin, jak: integracja, wielokulturowość, antydyskryminacja, przeciwdziałanie mowie nienawiści, miejscowość i jej historia, budżet wsi, działanie miasta, państwa i UE, prawa człowieka i prawa konsumenta, ekologia i recykling. Cały cykl zajęć na podstawie tych scenariuszy zrealizowano w każdej z sześciu miejscowości. Łącznie przeprowadzono ponad 320 godzin zajęć.
Powstała strona internetowa służąca promocji projektu i komunikacji z jego uczestnikami.
Młodzież nakręciła 6 filmów dokumentalnych o swoich wsiach i 12 animowanych dotyczących praw człowieka. Opracowano też diagnozę problemów i potrzeb, którą przedstawiono władzom gminy.
Z projektu skorzystały dzieci i młodzież z małych miejscowości gminy Zgierz.
Partnerem projektu było Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga-Północ. We współpracy z partnerem opracowano scenariusze zajęć Wędrownego Uniwersytetu Dziecięcego. Ponadto partner wprowadził metody wykorzystywane w streetworkingu do działań skierowanych do dzieci i młodzieży z małych miejscowości.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny