Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Etnoliga

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-04-30
234 752,65 PLN
205 039,72 PLN
uchodźcy i migranci, wielokulturowość, integracja
Opis projektu
W aglomeracji warszawskiej mieszka ok. 150 tys. migrantów, ok. 30 proc. wszystkich w Polsce. Zarówno samorząd jak i organizacje pozarządowe podejmują starania na rzecz integracji. Jednak eksperci jak i sami zainteresowani wskazują na doraźny przebieg i ograniczony zasięg wielu działań oraz brak systemowych ułatwień w dostępie do kultury czy sportu. Nie maleje liczba incydentów dyskryminacyjnych popełnianych w szczególności przez pseudokibiców. W Polsce mało jest również projektów wykorzystujących sport do integracji międzykulturowej.
Celem projektu było wpieranie integracji cudzoziemców poprzez organizację bezpłatnych ogólnodostępnych zajęć sportowych oraz działań kulturalnych i edukacyjnych promujących idee tolerancji i różnorodności.
Projekt umożliwił bezpłatne uprawianie sportu w zorganizowanej lidze oraz aktywny udział w wydarzeniach promujących różnorodność i tolerancję kilkusetosobowej grupie warszawiaków pochodzących z ponad 50 państw i kilkudziesięciu różnych środowisk. Z tematyką antydyskryminacyjną i zasadami fair play (w tym równością płci w sporcie) zapoznano 146 uczestników warsztatów.
Zrealizowano 238 godzin zajęć sportowych (2 edycje rozgrywek ligowych, treningi i sparingi). Przeprowadzono też 14 warsztatów na temat zwalczania dyskryminacji i fair play, m.in. w Lublinie, Słupsku, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. Wydrukowano 200 egzemplarzy podręcznika na temat fair play. Reprezentacja Etnoligi uczestniczyła w 13 wydarzeniach integracyjno-promocyjnych (między innymi w kilku turniejach, festiwalu Przystanek Woodstock, Warszawskim Wielokulturowym Street Party). Wyprodukowano materiały promocyjne (banery, flagę, plakaty, ulotki, znaczki, koszulki, kubki, torby i spot).
W zajęciach sportowych wzięło udział 562 osób, w warsztatach 146 uczniów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny