Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Kraków
Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko - Biała
Stowarzyszenie "Strefa Wenus z Milo" (w trakcie rejestracji), Kraków
2015-02-02 - 2016-04-30
388 211,01 PLN
349 331,01 PLN
przemoc, kobiety
Opis projektu
W Polsce system przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć nie działa wystarczająco sprawnie. W Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, programie MEN „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 - 2016" brakuje perspektywy płci oraz różnorodności. Na niską jakość tego systemu wskazuje NIK (raport z 2013). Brakuje również edukacji kobiet i dziewczynek, bazującej na budowaniu pewności siebie, wzmacnianiu umiejętności reagowania na przemoc (raport "Wielka Nieobecna", Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 2011).
Celem projektu było stworzenie narzędzi umożliwiających upełnomocnienie kobiet i wdrożenie zmian w programach przeciw przemocy, tak by uwzględniały perspektywę płci i różnorodności.
Wyszkolono 24 trenerki WenDo reprezentujące 21 organizacji i instytucji. Zainicjowano prace grupy rzeczniczej zajmującej się lobbowaniem za włączeniem perspektywy antydyskryminacyjnej do programów antyprzemocowych.
Zorganizowano 11 zjazdów szkoleniowych Akademii WenDo. Uczestniczki przeprowadziły 13 treningów WenDo dla kobiet i dziewcząt. Zrealizowano 12 wydarzeń antyprzemocowych w Krakowie i okolicach i ogólnopolską Kampanię 16 Dni, podczas której odbyło się 37 wydarzeń. Sfinansowano część podręcznika poświęconego strategii empowermentu w zapobieganiu przemocy wobec kobiet i dziewczynek. Zainicjowano pracę 17-osobowej grupy rzeczniczej podejmującej wysiłki w celu uwzględnienia perspektywy antydyskryminacyjnej w programach antyprzemocowych.

Z projektu skorzystały 24 absolwentki Akademii Treningu WenDo. W wydarzeniach antyprzemocowych wzięło udział 2900 osób. Materiały dotyczące przemocy wobec kobiet dotarły poprzez newsletter do 1800 osób. Co najmniej 500 osób zapoznało się z podręcznikiem. 130 dziewcząt i kobiet wzięło udział w warsztatach WenDo.
Organizacje partnerskie, Fundacja Pozytywnych Zmian i Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, wspierały działania związane z rzecznictwem, a także promocję Akademii i Kampanii 16 Dni.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny