Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
278 499,08 PLN
249 367,95 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Wprowadzone w Polsce od 1 stycznia 2015 roku zmiany ustawowe czyli tzw. pakiet onkologiczny to pierwsza innowacyjna regulacja systemowa zmieniająca leczenie chorób nowotworowych w Polsce. Potrzeba kontroli realizacji pakietu przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) wynikała z faktu, że wprowadzane zmiany mają charakter rewolucyjny i oddziałują na funkcjonowanie całego sytemu opieki zdrowotnej, począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poprzez specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, leczenie szpitalne, po opiekę paliatywną i hospicyjną. Analizy MZ, NFZ i Fundacji WHC nie uwzględniały poglądu pacjentów nt. wprowadzonych zmian. Brakowało miernika, który mógłby ocenić pakiet z perspektywy pacjenta.
Podstawowym celem projektu była poprawa systemu opieki zdrowotnej w dziedzinie onkologii poprzez rozpoznanie zagrożeń, ich analizę i sformułowanie wniosków na temat wprowadzenia niezbędnych zmian zwiększających efektywność oraz skuteczność działania Pakietu.
Jednym z najistotniejszych elementów projektu były badania ankietowe oceny wdrożenia Szybkiej Terapii Onkologicznej prowadzone wśród pacjentów, organizacji pacjenckich oraz wśród lekarzy i pielęgniarek. Zebrano i przeanalizowano dane statystyczne z NFZ i MZ, opracowania i raporty zespołów powołanych przy MZ, a także opinie odbiorców pakietu. W wyniku realizacji projektu powstał Raport ze społecznej kontroli, zawierający ocenę wdrażania Pakietu w praktyce z punktu widzenia pacjentów, lekarzy POZ, onkologów i innych specjalistów oraz wskazano kluczowe obszary pakietu, które wymagają zmian.
Istotnym osiągnięciem projektu było uwzględnienie przez MZ dwu z zaproponowanych zmian w projekcie ustawy nowelizującej Pakiet. Zmiany te przyczynią się do zmniejszenia obciążeń administracyjno-biurokratycznych lekarzy i zwiększą dostępność pacjentów do „szybkiej ścieżki diagnostycznej” i innych świadczeń. Ponadto uzyskano zapowiedź dalszych korekt, oczekiwanych przez środowiska pacjentów, lekarzy i świadczeniodawców. Projekt przyczynił się także do poprawienia dialogu pacjentów z MZ i zwiększył ich wiedzę na temat Pakietu. Partner projektu brał udział w Zespole Monitorującym, z pomocą wolontariuszy realizował badanie ankietowe w środowisku pacjentów, aktywnie uczestniczył i promował projekt w swoich środowiskach lokalnych oraz nagłaśniał projekt.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny